BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

BASF Gegevensbescherming

BASF Agricultural Solutions is verheugd dat je onze website hebt bezocht en dankt je voor je belangstelling voor ons bedrijf.

BASF neemt gegevensbescherming serieus.

Deze privacyverklaring beschrijft :

 • de persoonsgegevens die BASF verzamelt wanneer je onze website bezoekt
 • de doeleinden waarvoor BASF deze gegevens gebruikt
 • de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 • de ontvangers van zulke persoonsgegevens
 • het tijdsbestek waarvoor zulke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
 • of je verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken

Verder willen we je informeren over:

 • het bestaan van jouw rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens
 • de beheerder in de zin van wetten op gegevensbescherming en, waar van toepassing, onze medewerker gegevensbescherming

1. Welke persoonsgegevens verzamelt BASF wanneer je onze website bezoekt ?

(1) Bezoeken van Onze Website

Wanneer je onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen of in te loggen, stuurt je browser de volgende informatie automatisch naar onze server:

 • IP-adres van je computer
 • Informatie over je browser
 • Website waar je op was net voordat je belandde op onze website
 • URL of aangevraagd bestand
 • Datum + tijdstip van je bezoek
 • Volume van doorgestuurde gegevens
 • Statusinformatie, bijv. foutmeldingen

Wat is het doel van een dergelijke verwerking ?

De verwerking van de hierboven genoemde informatie is noodzakelijk om de gevraagde inhoud naar uw browser te sturen. Daarbij slaan we het volledige IP-adres alleen op voor zover dat dit nodig is om de door jou gevraagde functionaliteiten van de website beschikbaar te maken.

Om ons te beschermen tegen aanvallen en om de goede werking van onze website te waarborgen, slaan we dit bovendien, tijdelijk en met beperkte toegang, op voor een periode van maximaal 180 dagen.

Deze periode kan worden verlengd indien en voor zover dat nodig is om aanslagen en incidenten te vervolgen.

We zullen de gebruiker van een IP-adres alleen onderzoeken in geval van een illegale aanval

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking ?

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vloeit voort uit het feit dat een dergelijke verwerking vereist is om de door u gevraagde functionaliteiten van de website beschikbaar te maken (Art. 6 (1), lit b.) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bovendien vindt de opslag van de hierboven genoemde persoonsgegevens plaats om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, onze website te verdedigen en te beschermen en om onderzoek te doen in geval van illegale aanvallen (Art. 6 (1), lit f.) Algemene Verordening Gegevensbescherming

(2) Contact met ons nemen

Als je contact met ons opneemt via e-mail of d.m.v. een contactformulier op onze website, ontvangen we de volgende informatie:

 • naam, voornaam
 • uw emailadres
 • datum en tijd van uw bericht
 • uw bericht

Wat is het doel van een dergelijke verwerking ?

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of per e-mail, gebruiken wij de persoonsgegevens uitsluitend om uw verzoek te verwerken.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking ?

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is Art. 6, lid 1, onder b), van de algemene verordening inzake gegevensbescherming. Het rechtmatige belang van BASF is gelegen in het doel van de hierboven beschreven procedure.

(3) Nieuwsbrief

Onze website biedt de mogelijkheid om u te abonneren op gratis nieuwsbrieven om u te informeren over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming en, in voorkomend geval, over productregistraties of informatie over evenementen. Wanneer een gebruiker zich registreert voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd naar ons verzonden, alsook de volgende informatie :

 • IP adres van de gebruikte computer
 • E-mail adres
 • Tijd van registratie
 • Een kopie van het registratieformulier die u ontvangt na het invullen van het registratieformulier.
 • Aanhef
 • Voornaam en achternaam
 • Stad en postcode
 • Emailadres of faxnummer
 • Nieuwsbrief interesses
 • Communicatie kanaal (e-mail, fax, gsm) en correspondentie gegevens
 • Beroep
 • Bewerkte teelt(en)*

*Hangt af van het type.

We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Na aanmelding voor de e-mailnieuwsbrief sturen wij u een bericht naar het opgegeven e-mailadres om uw bevestiging te vragen.

Nieuwsbrieven bevatten een analysepixel om onze diensten te optimaliseren met betrekking tot uw voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld gelezen artikel).

Wat is het doel van een dergelijke verwerking ?

Het doel van het versturen van nieuwsbrieven en de verwerking van deze persoonsgegevens is om u te informeren over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming volgens uw voorkeuren.

Ons doel is om u van de meest relevante informatie te voorzien door de door u verstrekte gegevens te combineren met uw gedrag op onze website.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking ?

De wettelijke basis voor de verwerking gespecificeerd in par. (3) hierboven is uw toestemming (Art. 6 (1), lit a.) Algemene verordening gegevensbescherming).

U kunt uw toestemming ten allen tijde met toekomstige werking intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

(4) Feedback geven

Wanneer u feedback geeft via de "feedbackknop" of via een vragenlijst, wordt de informatie die is ingevoerd in het invoerscherm naar ons verzonden, evenals de volgende informatie:

 • datum en tijd van de feedback
 • feedback inhoud
 • apparaat, OS en gebruikte browser
 • bezochte URL tijdens geven feedback
 • nodige tijd om feedback in te vullen

Wat is het doel van een dergelijke verwerking ?

Het doel van de verwerking van deze persoonlijke informatie is om ons te helpen onze inhoud voortdurend te optimaliseren. Uw feedback wordt anoniem behandeld.

Feedbackreacties zijn alleen beschikbaar voor degenen die toegang hebben tot Medallia en die toegangsrechten hebben tot de verbonden feedbackknop.

De account is alleen toegankelijk met een unieke gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord. Medallia zal de verzamelde feedbackresultaten nooit verkopen of de feedback met anderen delen. Bovendien zal Medallia de verzamelde feedback nooit delen met andere gebruikers van Medallia.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking ?

Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze producten en diensten.

De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 sec. 1 lit. f.) AVG.

2. Bent u verplicht om de gegevens te verstrekken ?

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt uw browser de informatie onder paragraaf 1 (1) automatisch naar onze server. Het staat u vrij deze gegevens door te geven. Zonder het verstrekken van dergelijke gegevens zijn wij niet in staat om u de gevraagde inhoud te leveren.

U bent niet verplicht om ons uw anonieme gegevens te laten gebruiken voor het meten van het webpubliek. U bent ook niet verplicht om ons uw IP-adres te laten gebruiken voor het in kaart brengen van uw bedrijfs- of industrie-informatie.

Als u contact met ons wilt opnemen via e-mail of via het contactformulier op onze website, staat het u vrij om de gegevens onder punt 1 (2) door te geven. Wij zullen de verplichte velden, indien aanwezig, van een contactformulier markeren. Zonder het verstrekken van de vereiste gegevens kunt u ons beletten uw verzoek goed te beantwoorden en in te willigen.

U bent vrij om te kiezen, of u informatie wilt ontvangen over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming volgens uw voorkeuren, of om u te abonneren op onze nieuwsbrief.

3. Aan welke ontvangers verzenden wij uw gegevens ?

Wij geven de in punt 1 genoemde gegevens door aan in de Europese Unie gevestigde gegevensverwerkers voor de in punt 2 genoemde doeleinden. Deze gegevensverwerkers verwerken de persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en de verwerking wordt voor ons uitgevoerd.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als dit wettelijk toegestaan of noodzakelijk is.

 • Voor een beter begrijpen van de bedoelingen van de gebruiker voeren we peilingen uit met Medallia, een dienst die wordt aangeboden door Medallia Inc. Het hoofdkantoor van Medallia bevindt zich in de VS. 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105.
 • Wanneer u deelneemt aan een Medallia-campagne (zoals vragenlijsten of feedbacks), wordt uw feedback overgebracht naar en opgeslagen op de Medallia-server, die zich in de EU bevindt en waarvan wij afhankelijk zijn voor de levering van onze diensten.
 • De gegevens die u verstrekt bij het inschrijven op onze nieuwsbrief worden binnen onze groep van bedrijven gedeeld voor interne administratieve doeleinden, inclusief gezamenlijke klantenservice, indien nodig. Deze overdracht is in ons rechtmatig belang om de gegevens te verwerken voor administratieve doeleinden binnen de groep van bedrijven.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan autoriteiten in het kader van hun jurisdictie (bijv. belastingautoriteiten, politie, vervolgingsautoriteiten). De gegevens worden overgedragen omdat wij wettelijk verplicht zijn de gegevens over te dragen of omdat het in ons rechtmatig belang is de gegevens te delen om misbruik op te sporen of om juridische claims af te dwingen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de volgende externe bedrijven en externe dienstverleners van wie wij afhankelijk zijn voor de levering van onze diensten: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein/Duitsland
 • Voor de e-mail nieuwsbrief gebruiken we Inxmail, een dienst van Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/GERMANY (in de volgende "Inxmail") voor het verzenden van de nieuwsbrief. Door u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief wordt uw e-mailadres, voornaam, achternaam, aanhef, lengte- en breedtegraad die u bij de registratie hebt opgegeven, overgebracht naar en opgeslagen op de Inxmail-server, die zich in Duitsland bevindt. Trio-interactive IT Services GmbH verwerkt als technische aanbieder van onze e-mailmarketingtool de gebruikersgegevens om de nieuwsbrieven via e-mail te versturen.
 • Voor postmailings gebruiken we de diensten van TMP Mailing Ruisbroeksesteenweg 60 te St Pieters Leeuw. Door u te abonneren voor mailing per post, worden uw naam en adres overgedragen aan en opgeslagen bij TMP Mailing.

Wij hebben onze externe bedrijven en externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd als verwerkers en zijn contractueel verplicht om alle persoonlijke gegevens uitsluitend volgens onze instructies te verwerken.

Bij transacties waarbij de structuur van onze onderneming verandert, kan de klantinformatie worden gedeeld met het over te dragen deel van de onderneming.

Elke openbaarmaking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij er een legitiem belang bij hebben om onze bedrijfsvorm aan te passen aan de economische en juridische omstandigheden, zoals vereist.

4. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens ?

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige wijziging, vernietiging, verlies of ongeoorloofde openbaarmaking. Dergelijke maatregelen zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

5. Bewaartermijn van de gegevens

Wij verwijderen of anonimiseren uw persoonlijke gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen hebben verwerkt, tenzij het verwijderen of blokkeren van de gegevens in strijd zou zijn met onze wettelijke verplichtingen om gegevens te verstrekken en te bewaren (zoals de bewaartermijnen die door de commerciële of fiscale wetgeving worden voorgeschreven).

Persoonlijke gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

6. Gebruiken we cookies en sociale plug-ins op onze website ?

Wij zullen u informeren over het gebruik van cookies in onze cookie-banner wanneer u onze website bezoekt. U accepteert het gebruik van cookies door verder gebruik te maken van onze website. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid:

U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en beslissen welke cookies u wilt accepteren en welke u wilt weigeren. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u het gebruik van cookies zoals beschreven in deze paragraaf niet toestaat.

U kunt voorkomen dat AT-Internet gegevens over uw gebruik van de website die door cookies zijn gegenereerd, verzamelt en gebruikt (inclusief uw IP-adres) door het downloaden en installeren van de browser plug-in beschikbaar op

Opt-Out interest-based advertising (NAI)

Opt-Out AT-Internet

U kunt voorkomen dat Tealium door middel van cookies gegenereerde gegevens en informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en gebruikt door op het volgende te klikken link Tracking wordt onmiddellijk gedeactiveerd wanneer u op de link klikt en u krijgt geen bevestigingsbericht.

"U heeft de mogelijkheid om elke cookie-categorie te weigeren (behalve de cookies die nodig zijn voor de prestaties van de website) door op de knop ""cookie-instellingen"" te klikken."

Embedded YouTube videos

a. Data processing

We have integrated YouTube videos into our online offering, which are stored on the YouTube platform and can be played directly from our website. YouTube is a service of Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hereinafter as ‘Google’). The videos are all embedded in the so-called ‘2-click-mode’, which means that no data about you as a user is being transferred to Google if you do not activate the video function. Before the video function’s activation, only a preview image loaded from our own web server is being displayed.

Data will only be transferred to Google if you activate such video functions. Once being activated, we have no influence on this data transfer. The data transfer is carried out regardless of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether no user account exists. If you are logged in at Google, your data will be assigned directly to your account.

b. Purposes and legal basis

We use YouTube videos on our website to present those to you in an easy way.

The legal basis for the processing of your personal data is your consent according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR. You grant this consent by activating the video function. If activated, your personal data will be transferred to Google as described above.

In the course of the data transfer to Google, your personal data will be transferred to servers of Google, which might also be located in the USA. The USA is a country that does not have a level of data protection which is adequate to that of the EU. In particular, this means that personal data can be accessed by US authorities in a simplified manner and that there are only limited rights to such measures. If you activate the YouTube video function, you expressly consent to the transfer of data to Google and to the transfer of your personal data to servers located in the USA.

If you have given your consent, you have the right to revoke it at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation.

I agree to the transfer of my personal data to Google in order to display contents provided by YouTube.
You can revoke your consent at any time for the future by unchecking the checkbox.

c. Further information

Further information on data processing, in particular on the legal basis and storage period by Google, can be found in the provider's privacy policy (https://policies.google.com/privacy) and in the privacy banner on the YouTube platform. There you will also find further information on your rights and setting options to protect your privacy.

Google may also process your personal information in the United States, a third country without an adequate level of data protection.

Embedded Google Maps

a. Data processing

We have integrated Google Maps into our online offering, which are stored on the Google Maps platform and can be displayed directly from our website. Google Maps is a service of Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hereinafter as ‘Google’). The maps are all embedded in the so-called ‘2-click-mode’, which means that no data about you as a user is being transferred to Google if you do not activate the map function. Before the map function’s activation, only a preview image loaded from our own web server is being displayed.

Data will only be transferred to Google if you activate such maps functions. Once being activated, we have no influence on this data transfer. The data transfer is carried out regardless of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether no user account exists. If you are logged in at Google, your data will be assigned directly to your account.

b. Purposes and legal basis

We use Google Maps on our website to present those to you in an easy way.

The legal basis for the processing of your personal data is your consent according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR. You grant this consent by activating the map function. If activated, your personal data will be transferred to Google as described above.

In the course of the data transfer to Google, your personal data will be transferred to servers of Google, which might also be located in the USA. The USA is a country that does not have a level of data protection which is adequate to that of the EU. In particular, this means that personal data can be accessed by US authorities in a simplified manner and that there are only limited rights to such measures. If you activate the Google Maps function, you expressly consent to the transfer of data to Google and to the transfer of your personal data to servers located in the USA.

I agree to the transfer of my personal data to Google in order to display contents provided by Google Maps.
You can revoke your consent at any time for the future by unchecking the checkbox.

c. Further information

Further information on data processing, in particular on the legal basis and storage period by Google, can be found in the provider's privacy policy (https://policies.google.com/privacy). There you will also find further information on your rights and setting options to protect your privacy.

Google may also process your personal information in the United States, a third country without an adequate level of data protection.

7. Welke rechten heb je ?

U hebt bepaalde rechten op grond van de algemene verordening inzake gegevensbescherming, waaronder het recht om een kopie van de persoonlijke informatie die wij over u hebben op te vragen, als u dat schriftelijk bij ons aanvraagt :

7.1. Recht op toegang: het recht om toegang te krijgen tot uw informatie (als we die verwerken) en bepaalde andere informatie (zoals die in dit privacybeleid);

7.2. Recht op correctie: als uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u recht op correctie van uw persoonlijke gegevens;

7.3. Recht op wissen: dit wordt ook wel 'het recht om te worden vergeten' genoemd en stelt u in eenvoudige bewoordingen in staat om te verzoeken uw gegevens te wissen of te verwijderen als er geen dwingende reden is om deze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op uitwissing; er zijn uitzonderingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld het recht om uw persoonlijke gegevens te blijven gebruiken als dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

7.4. Recht om ons gebruik van uw informatie te beperken: het recht om het gebruik van uw persoonlijke informatie op te schorten of de manier waarop we deze kunnen gebruiken te beperken. Houd er rekening mee dat dit recht in bepaalde situaties beperkt is: wanneer wij uw persoonlijke informatie die wij met uw toestemming van u hebben verzameld, verwerken, kunt u alleen op basis daarvan een beperking aanvragen: (a) onnauwkeurigheid van gegevens; (b) wanneer onze verwerking onwettig is en u niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt gewist; (c) wanneer u deze nodig hebt voor een juridische claim; of (d) wanneer we de gegevens niet langer hoeven te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we uw informatie nog steeds opslaan, maar mogen we deze niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om beperking van het gebruik van hun persoonlijke gegevens om ervoor te zorgen dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd;

7.5. Recht op gegevens portabiliteit: thet recht om te vragen dat wij uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat verplaatsen, kopiëren of overdragen (indien technisch mogelijk) voor uw eigen doeleinden naar andere diensten;

7.6. Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons, ook wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen, direct marketing;

7.7. Recht om geïnformeerd te worden: u heeft het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te krijgen over hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken; en

7.8. Recht om toestemming in te trekken: Als u toestemming heeft gegeven voor alles wat wij met uw persoonlijke gegevens doen, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (hoewel, als u dat doet, het niet betekent dat alles wat wij tot dan toe met uw persoonlijke gegevens hebben gedaan, onwettig is).

Het uitoefenen van deze rechten is voor u gratis, maar u bent wel verplicht om uw identiteit te bewijzen met 2 stuks goedgekeurde identificatie. We zullen redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie over u in onze bestanden te verstrekken, te corrigeren of te verwijderen.

Om vragen te stellen of gebruik te maken van uw rechten zoals uiteengezet in dit privacybeleid en/of een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen of ons te schrijven en we zullen proberen om binnen 30 dagen te reageren. De contactgegevens zijn te vinden in sectie 9 hieronder

Wanneer wij een formele schriftelijke klacht ontvangen, nemen wij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om deze op te volgen. We werken samen met de bevoegde regelgevende instanties, waaronder de lokale autoriteiten voor gegevensbescherming, om eventuele klachten op te lossen die we niet direct kunnen oplossen.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht met betrekking tot uw persoonlijke gegevens door ons wordt behandeld, dan kunt u uw klacht doorverwijzen naar de desbetreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Waar kunt u een klacht indienen ?

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie voor contactgegevens hieronder) of bij een toezichthoudende autoriteit gegevensbeschermingsautoriteit:

BASF SE

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

 https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

9. Wie is de beheerder en functionaris voor gegevensbescherming ?

Je kunt de beheerder in de zin van gegevensbeschermingswetten hier vinden :

Dirk Tack, BASF Belgium Coordination Center Comm (BBCC) - Business Belux

E-mail: dirk.tack@basf.com

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

BASF SE:

Alexandra Haug

EU Data Protection Officer of BASF

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

10. Privacy van kinderen

Deze website is bedoeld om te worden gebruikt door personen van 18 en ouder. Wij proberen geen informatie te verzamelen over personen jonger dan 18 jaar.

Er behoort geen informatie te worden ingediend of geplaatst op de websites door personen jonger dan 18 jaar. Als zo iemand persoonlijke informatie indient via de websites, zullen wij die informatie wissen zodra we zijn/haar leeftijd hebben opgemerkt en zullen deze daarna niet gebruiken voor welk doel dan ook.

Top