BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

Overzicht contacten

BASF Belgium Coordination Center Comm. V. Agricultural Solutions

Bâtiment E-F, Drève Richelle 161 bte 43

1410 Waterloo

Tel. + 32-2-373 27 21

Fax + 32-2-373 27 06

In geval van nood bel naar ons Alarmnummer : 03/569.91.32. In geval van vergiftiging kan u ook rechtstreeks bellen met het Antigifcentrum : 070/245.245. Denk aan uw eigen veiligheid. Geef de arts bij vergiftiging zo spoedig mogelijk een etiket van het middel dat oorzaak is van de vergiftiging. Snelle en volledige informatie over het merk en de giftige bestanddelen (zie etiket) is van levensbelang.

Emergency contact

Anti-Poison Anti-Gif

Noodgeval Urgence

Contact persons

Yannick BLAISE

Crop Advisor

Bruno BURLET

Crop Advisor

Dirk BUTAYE

Crop Advisor

Michiel HUBAU

Crop Advisor

Ben VORSTERMANS

Crop Manager Fruits Belgium and the Netherlands & Crop Advisor

Eric DUPARCHY

Account Manager

Koen LINSKENS

Account Manager

Jan DE VLEESCHAUWER

Sales Manager

Top