Akkerdistel [Cirsium arvense]

De akkerdistel is een overblijvend onkruid dat gevreesd wordt om zijn vermogen zich wijd te verspreiden en te concurreren met gewassen. Boeren beschouwen akkerdistel als een echt probleem voor hun gewassen..

Hoe vermeerdert dit onkruid zich ?

De zaden van de akkerdistel worden verspreid door de wind, met de hulp van de gevederde zilverreigers. Maar deze manier van voortplanten zorgt voor slechts 3 tot 5% van de nieuwe distelplanten. distel.

De distel plant zich hoofdzakelijk voort door vegetatieve vermeerdering via zijn uitlopers. Het groeit in vlekken die elk jaar een tot twee meter kunnen groeien. Een meter van wortels kunnen tot 16 uitlopers (luchtstengels) per jaar produceren.

Schade aan gewassen door de akkerdistel

De akkerdistel tast alle soorten gewassen aan, maar vooral strogranen (tarwe, maïs, koolzaad, eiwithoudende gewassen, enz.).

De akkerdistel verstikt het gewas en onttrekt water en voedingsstoffen aan de bodem: dit kan een zeer groot opbrengstverlies veroorzaken (tot 75%).

Bovendien brengt het bij de oogst vocht en onzuiverheden in het graan.

Tenslotte veroorzaakt het sorteerproblemen en aanzienlijke zaadverliezen bij zaadgewassen.

Hoe kan ik akkerdistel bestrijden ?

Ten eerste is het belangrijk om de omgeving van het veld te onderhouden. Verwijder alle akkerdistels die op het veld worden aangetroffen, ook als ze buiten het gewas staan. Zoals hierboven vermeld, vermenigvuldigt de akkerdistel zich zeer snel. Dit zal voorkomen dat het zich ongecontroleerd in uw gewassen verspreidt.

Gebruik vervolgens de juiste herbiciden om het probleem aan te pakken. Gericht op het gewas dat u wilt beschermen tegen dit onkruid.

Ploegen kan het onkruid ook verzwakken door de uitlopers af te snijden. Maar dit lost het basisprobleem niet op.

Gewasrotatie kan de akkerdistel gedeeltelijk uitroeien.

Tot slot kan mechanisch wieden doeltreffend zijn als het werktuig onder de horizontale wortels gaat. Maar deze zijn vaak vrij diep. Bij het mechanisch wieden van de akkerdistel bestaat het risico van vermeerdering.

Herkenning

Kiemblad: breed, ovaal, grof, donkergroen, volledig gerand, korte bladsteel, duidelijke middennerf.

Echte bladeren: eerste bladeren omgekeerd ovaal, latere bladeren lancet-vormig, langwerpig, veerlobbig met driehoekige insneden, veelal golvenden gekreukeld, bladrand met stekels, bladschijf soms spinnewebachtigbehaard.

Bloeiwijze: bestaat uit talrijke buisvorm-ige bloeikorfjes, purperrood, tweehuizig.

Zaden: tussen 1000 en 5000 zaden, slechts een klein deel kiemt daadwerkelijk, zijdezacht, olijfgroen, langwerpig en glad, blijven tot 20 jaar in bodem kiemkrachtig.

Composietenfamilie – Compositae

Eenjarig in het voorjaar kiemend zaadonkruid, maar soms ook overblijvend als wortelonkruid. Vermeerdering en verspreiding gebeuren overwegend via overblijvende wortelstokken (stolonen) en rhizomen. De plantdelen bevatten melksap. Akkermelkdistel houdt van vruchtbare, vochtige, stikstofrijke, humusrijke, goed bewortelbare, leemachtige kleigronden. Het onkruid is meestal een indicatie voor de aanwezigheid van voldoende vocht in diepere grondlagen.

Gewassen

Granen, maïs, suikerbieten, uien

Herkenning Kiemblad: korte steel, omgekeerd eivormig, afgeronde top, één nerf

Echte bladeren: eerste bladeren rond, omgekeerd hartvormig, afgeronde oortjes, latere bladeren glanzend groen, gebogen veernervig, aan rand borstelig, bladrand stekelig getand

Bloeiwijze: grote goudgele bloemen vormen samen een bijscherm

Zaden: tot 20.000 zaden, donkerbruine langwerpige zaden, aan beide zijden ribbels

Top