Straatgras [Poa annua]

Een- tot tweejarig bosvormend weidegras dat bijna het hele jaar door ontkiemt. Niet veeleisend. Kan gevonden worden op alle bodems, maar geeft de voorkeur aan matig natte, stikstofrijke plekken.

Straatgras of Poa annua, is een zeer algemeen onkruid, dat op alle grondsoorten en alle pH-waarden voorkomt.

Het is te vinden in vele gazons, tussen straatstenen, in spleten in de weg, op braakliggende grond, in bloembedden, in akkers, ... En ook gewassen blijven niet gespaard van dit gras.

De wortels van Straatgras zijn ondiep en zijn te herkennen aan de plukjes groene sprietjes en groen-witte aren. Dit onkruid is dus gemakkelijk met de hand te verwijderen.

Toch is straatgras zeer productief en bestand tegen koude. De ontkieming is gespreid en het hele jaar door mogelijk. Eén plant alleen al kan 500 tot 5000 zaden per jaar produceren. Dit maakt straatgras zeer moeilijk te bestrijden. Hij heeft de neiging water en voedingsstoffen aan andere zaailingen te onttrekken, wat hem nog invasiever maakt.

Schade veroorzaakt door straatgras

Straatgras is schadelijk voor bepaalde gewassen. Vooral maïspercelen en wintergranen hebben te lijden van onkruidproblemen door straatgras. Toch is de overlast vrij gering, het komt zelden voor dat eenjarig straatgras een aanzienlijk opbrengstverlies veroorzaakt.

Straatgras bestrijden

Af en toe ploegen kan helpen om de straatgraszaadvoorraad geleidelijk te verminderen.

Een andere bestrijdingsmogelijkheid is mechanisch wieden, wat van februari tot maart mogelijk is met een wiedmachine. Begin april kunt u mechanisch wieden met een schoffel.

Het gebruik van herbiciden wordt aanbevolen. BASF biedt verschillende herbiciden aan die doeltreffend zijn voor de bestrijding van straatgras.

Door de werkingswijzen af te wisselen, kunt u de ontwikkeling van resistentie voorkomen.

Meer informatie over onze herbicide producten voor de bestrijding van straatgras.

Top