Alternariaziekte [Alternaria solani]

De schimmel alternaria solani is een zwakteparasiet. De ontwikkeling van alternaria de laatste 10-15 jaar heeft een enorm vlucht genomen.

Een aardappelgewas dat niet in optimale conditie is, kan gemakkelijk worden aangetast en binnen afzienbare tijd veel blad verliezen. Om alternaria schade te minimaliseren dient een aardappelgewas optimaal bemest te worden. Gewasbeschermingsmiddelen dienen zoveel mogelijk preventief te worden ingezet om resistentie te voorkomen. Door aan de basis mancozeb bevattende middelen toe te passen, wordt naast phytophthora ook alternaria tijdens de 1e helft van de teelt bestreden.

Top