Echte meeldauw biet [Erysiphe betae]

Echte meeldauw in bieten. In de vroegste fase van de ziekte komt echte meeldauw op afzonderlijke planten voor. Onder gunstige omstandigheden kan de schimmel zich vervolgens snel verspreiden over een heel bietenperceel. De aanwezigheid van de schimmel op het bietengewas vermindert de werking van chlorofyl in het blad en veroorzaakt daardoor opbrengstverliezen.

Top