Grauwe schimmel [Botrytis cinerea]

De bron van grauwe schimmel, Botrytis cinerea, overleeft op dode oogstrestanten. De sporen worden verspreid met de wind. Gunstige omstandigheden voor infectie overheersen bij nat weer en bij temperaturen van 10-15 ° C. Beschutte locaties en dichte plantenstands dragen ook bij aan infecties. Grauwe schimmel is een opportunistische schimmel. Het verkiest gekwetste plantendelen te koloniseren. Het dringt de stelen binnen via de bladstelen.

Beschrijving

Symptomen zijn te vinden op alle plantendelen. Bij hoge luchtvochtigheid is er op de infectieplaatsen een grijsachtig bruin schimmelgras te onderscheiden. De bladeren vertonen aanvankelijk witachtig grijze vlekken, die uiteindelijk lichtbruin of lichtgroen worden en dan verwelken en afsterven. Grijsachtige vlekken ontwikkelen zich op de onderste delen van de stengel en breiden uiteindelijk uit naar infectiegebieden die de stengel omgorden. De plant kan afbreken. De infectie op knoppen, bloeiwijzen en peulen wordt uitgedrukt in lichtgele verkleuring, verwelking en afsterven. Grijze schimmel (koolzaad) kan worden verward met lichte bladvlekkenziekte, ziekte van Cylindrosporium, witte bladvlek, witte schimmel, stengelrot, Verticillium verwelking of valse meeldauw.

Ziektebeeld in aardbei

Deze schimmel in aardbeien ook bekend als grauwschimmel of met de wetenschappelijke naam Botrytis cinerea overwintert vaak op plantresten of op vruchtmummies. Deze afgestorven plantdelen vormen in het begin van het seizoen een belangrijke bron voor de eerste infecties. Onder warme en vochtige omstandigheden kan Botrytis zich snel uitbreiden. Voor aardbeien is vooral de bloei een gevoelige periode, waarin infecties gemakkelijk plaatsvinden. De schimmel komt de vruchten binnen via won-den die bijvoorbeeld ontstaan door meeldraden die afbreken of afvallende bloem-blaadjes. Kenmerkend is het grijze tot witte schimmelpluis op de geïnfecteerde aardbeien.

Peren

In peren is Botrytis de belangrijkste bewaarschimmel. De eerste infectie kan in vochtige jaren al plaatsvinden in de bloei. Bij appels veroorzaakt Botrytis dan neusrot. Later in het seizoen infecteert de schimmel de vruchten vooral via wondjes. Richting de oogst ontstaat eerst een lichte niet duidelijk omlijnde vlek. Later wordt de vlek donkerder met een lichte rand. Bij een hoge RV ontstaat wit of grijs schimmelpluis, het vruchtvlees wordt na infectie slap en de vruchten zakken in elkaar. Botrytis veroorzaakt in de bewaring nestrot doordat vruchten elkaar besmetten.

Top