BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

Ontdek onze nieuwe fungiciden op basis van Revysol®, meer dan een vervanging voor epoxiconazool, een ware Revylutie !

Revysol ®, een nieuwe generatie triazool, verkrijgbaar vanaf 2021

De komst van een nieuwe triazool, een belangrijke familie in de strijd tegen de graanziekten, is uitstekend nieuws. Revysol ®, de gedeponeerde handelsnaam van BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool, vertegenwoordigt een nieuwe generatie triazool die een gunstig toxicologisch en milieuprofiel combineert met uitstekende prestaties tegen de belangrijkste graanbladziekten.

Revysol ® BASF gedeponeerd handelsmerk voor de werkzame stof mefentrifluconazool. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.

  • Robuust
    • Een breed werkingsspectrum en een zeer goede werking ook tegen aangepaste stammen
  • Makkelijk
    • Een uitstekende curativiteit en een langdurige bescherming voor meer flexibiliteit bij de toepassing
  • Betrouwbaar
    • Gebruik Revysol ® zelfs bij regen, koele temperaturen of hoge UV-straling

Revysol® komt op juiste moment

Terwijl de twee moleculen "epoxiconazool" en "chloorthalonil" niet langer kunnen worden gebruikt, Revysol®, een nieuwe generatie triazool die onlangs is erkend vervangt ze.

Er zijn nieuwe fungiciden voor graangewassen op basis van Revysol® beschikbaar.

Revysol® combineert een toxicologisch en milieuprofiel met uitstekende prestaties tegen bladziekten (septoria, roest, ramularia,...)

Lees ook dit

Grote verandering in de ziektebestrijding in granen!

Grote verandering in de ziektebestrijding in granen!

Revysol®, de nieuwe generatie triazolen, nu beschikbaar!

Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking,doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammendie minder gevoelig geworden zijn tegenover huidige fungiciden.

De pers spreekt over Revysol en de proeven!

De pers spreekt over Revysol en de proeven!

"BASF komt met nieuwe triazole voor graan

Deze triazole is - na de introductie van prothioconazool 13 jaar geleden - de eerste triazole die nieuw op de markt komt."

P. Dieleman, journalist Boer & Tuinder

Landbouwleven spreekt over Revysol en de proeven!

Landbouwleven spreekt over Revysol en de proeven!

Tim Decoster, journalist bij het landbouwleven, komt terug op zijn bezoek van de proefvelden in Obaix einde juni. De journalist legt uit hoe BASF zijn nieuw graanfungicide op de markt zal introduceren.

 BASF Belgium Coordination Center Business Belux

BASF Belgium Coordination Center Business Belux

Agricultural Solutions

Top