BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

PARAAT ®

PARAAT ® is een fungicide voor sierteelt, groentegewassen en kleinfruit. PARAAT ® voorkomt de vorming van de celwand van schimmels op uw planten en biedt een multistadia en langdurige werking.

De systemische werking is plaatselijk en dit fungicide heeft een snelle weerstand tegen uitspoeling. PARAAT ® wordt gebruikt voor zowel openluchtteelten als teelten onder bescherming, afhankelijk van het gewas in kwestie. Volg de aanwijzingen op het etiket en de diverse informatie over het product, het gebruik en de veiligheidsadviezen.

Bij toepassing van PARAAT ® in sierteeltgewassen is het raadzaam vooraf een selectiviteitstest uit te voeren.

Voordelen

  • PARAAT ® verstoort de celwandvorming van de schimmel
  • Werkt locaal-systemisch
  • Multi-stadia activiteit
  • PARAAT ® is zeer zacht voor het gewas
  • Lange werking

Erkende toepassingen

Naam PARAAT®
Formulering WP (Spuitpoeder)
Actieve stoffen 50.0 % Dimethomorf

PARAAT® heeft een locaal systemische werking. Preventief en curatief.

Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Erkenningsnr. : 8553P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik van het product PARAAT® eerst het etiket en de productinformatie. Bij toepassingen in de sierteelt dient vooraf een selectiviteitstest uitgevoerd te worden.

Aardbei

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Stengelbasisrot Productie veld, selectie en vermeerderingsveld - Open lucht : 0,1 g/plant in 100-250 ml (naargelang de vochtigheid van de bodem), 1 toepassing via aangieten aan de plantvoet, net na het planten of een maand na het planten of bij het hernemen van de groei in de lente. Productieveld, selectie en vermeerderingsveld - Onder bescherming : 0,1 g per plant in 100 tot 250 ml water - 1 toepassing via druppelbehandeling - Direct na het uitplanten Max 3 toepassingen/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Wortelrot 1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei. Max. 3 kg/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Wortelrot 1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei. Max. 3 kg/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Valse meeldauw sla Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen. Max. 2 toepassingen per teelt 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Valse meeldauw (Peronospora brassicae) Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Wortelaantasting Open lucht : 50 g/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen (druppelirrigatie) - in pot: 150 ml/l substraat van een oplossing die 10 g/100 l bevat (0,01%), 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen, onmiddellijk na het planten. Onder bescherming : In pot: 150 ml/l grond, van een oplossing bevattende 10 g product/100 l water, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Juist na het planten en eventueel herhalen tijdens groeiperiode bij infectiegevaar
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Valse meeldauw sla Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
Naam PARAAT®
Formulering WP (Spuitpoeder)
Actieve stoffen 50.0 % Dimethomorf

PARAAT® heeft een locaal systemische werking. Preventief en curatief.

Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Erkenningsnr. : 8553P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik van het product PARAAT® eerst het etiket en de productinformatie. Bij toepassingen in de sierteelt dient vooraf een selectiviteitstest uitgevoerd te worden.

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Stengelbasisrot Productie veld, selectie en vermeerderingsveld - Open lucht : 0,1 g/plant in 100-250 ml (naargelang de vochtigheid van de bodem), 1 toepassing via aangieten aan de plantvoet, net na het planten of een maand na het planten of bij het hernemen van de groei in de lente. Productieveld, selectie en vermeerderingsveld - Onder bescherming : 0,1 g per plant in 100 tot 250 ml water - 1 toepassing via druppelbehandeling - Direct na het uitplanten Max 3 toepassingen/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Wortelrot 1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei. Max. 3 kg/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Wortelrot 1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei. Max. 3 kg/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Valse meeldauw sla Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen. Max. 2 toepassingen per teelt 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Valse meeldauw (Peronospora brassicae) Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Wortelaantasting Open lucht : 50 g/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen (druppelirrigatie) - in pot: 150 ml/l substraat van een oplossing die 10 g/100 l bevat (0,01%), 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen, onmiddellijk na het planten. Onder bescherming : In pot: 150 ml/l grond, van een oplossing bevattende 10 g product/100 l water, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Juist na het planten en eventueel herhalen tijdens groeiperiode bij infectiegevaar
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Valse meeldauw sla Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
MSDS MSDS
Etiket Etiket
Top