PARAAT ®

PARAAT ® is een fungicide voor sierteelt, groentegewassen en kleinfruit. PARAAT ® voorkomt de vorming van de celwand van schimmels op uw planten en biedt een multistadia en langdurige werking.

De systemische werking is plaatselijk en dit fungicide heeft een snelle weerstand tegen uitspoeling. PARAAT ® wordt gebruikt voor zowel openluchtteelten als teelten onder bescherming, afhankelijk van het gewas in kwestie. Volg de aanwijzingen op het etiket en de diverse informatie over het product, het gebruik en de veiligheidsadviezen.

Bij toepassing van PARAAT ® in sierteeltgewassen is het raadzaam vooraf een selectiviteitstest uit te voeren.

PARAAT ®

PARAAT ® is een fungicide voor sierteelt, groentegewassen en kleinfruit. PARAAT ® voorkomt de vorming van de celwand van schimmels op uw planten en biedt een multistadia en langdurige werking.

De systemische werking is plaatselijk en dit fungicide heeft een snelle weerstand tegen uitspoeling. PARAAT ® wordt gebruikt voor zowel openluchtteelten als teelten onder bescherming, afhankelijk van het gewas in kwestie. Volg de aanwijzingen op het etiket en de diverse informatie over het product, het gebruik en de veiligheidsadviezen.

Bij toepassing van PARAAT ® in sierteeltgewassen is het raadzaam vooraf een selectiviteitstest uit te voeren.


Voordelen

  • PARAAT ® verstoort de celwandvorming van de schimmel
  • Werkt locaal-systemisch
  • Multi-stadia activiteit
  • PARAAT ® is zeer zacht voor het gewas
  • Lange werking

Erkende toepassingen

Algemene informatie

Naam PARAAT®
Formulering WP (Spuitpoeder)
Actieve stoffen 50.0 % Dimethomorf

Werkingswijze

PARAAT® heeft een locaal systemische werking. Preventief en curatief.

Bufferzone

Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Bijkomende informatie

Erkenningsnr. : 8553P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik van het product PARAAT® eerst het etiket en de productinformatie. Bij toepassingen in de sierteelt dient vooraf een selectiviteitstest uitgevoerd te worden.

Stengelbasisrot
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Productie veld, selectie en vermeerderingsveld - Open lucht : 0,1 g/plant in 100-250 ml (naargelang de vochtigheid van de bodem), 1 toepassing via aangieten aan de plantvoet, net na het planten of een maand na het planten of bij het hernemen van de groei in de lente. Productieveld, selectie en vermeerderingsveld - Onder bescherming : 0,1 g per plant in 100 tot 250 ml water - 1 toepassing via druppelbehandeling - Direct na het uitplanten - Max 3 toepassingen/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Wortelrot
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei. Max. 3 kg/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Wortelrot
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei. Max. 3 kg/ha/12 maanden Zie toepassingsperiode.
Valse meeldauw sla
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen. Max. 2 toepassingen per teelt 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
Valse meeldauw (Peronospora brassicae)
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen - Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen
Wortelaantasting
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Open lucht : 50 g/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen (druppelirrigatie) - in pot: 150 ml/l substraat van een oplossing die 10 g/100 l bevat (0,01%), 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen, onmiddellijk na het planten. Onder bescherming : In pot: 150 ml/l grond, van een oplossing bevattende 10 g product/100 l water, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Juist na het planten en eventueel herhalen tijdens groeiperiode bij infectiegevaar - - -
Valse meeldauw sla
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen Max 4 toepassingen/ha/12 maanden 14 dagen

Algemene informatie

Naam PARAAT®
Formulering WP (Spuitpoeder)
Actieve stoffen 50.0 % Dimethomorf

Werkingswijze

PARAAT® heeft een locaal systemische werking. Preventief en curatief.

Bufferzone

Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 10 m met klassieke techniek

Bijkomende informatie

Erkenningsnr. : 8553P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik van het product PARAAT® eerst het etiket en de productinformatie. Bij toepassingen in de sierteelt dient vooraf een selectiviteitstest uitgevoerd te worden.

Back
Aardbei - Stengelbasisrot
Dosering
Productie veld, selectie en vermeerderingsveld - Open lucht : 0,1 g/plant in 100-250 ml (naargelang de vochtigheid van de bodem), 1 toepassing via aangieten aan de plantvoet, net na het planten of een maand na het planten of bij het hernemen van de groei in de lente. Productieveld, selectie en vermeerderingsveld - Onder bescherming : 0,1 g per plant in 100 tot 250 ml water - 1 toepassing via druppelbehandeling - Direct na het uitplanten
Toepassingstijdstip
-
Aantal toepassingen
Max 3 toepassingen/ha/12 maanden
Toepassingstijdstip voor de oogst
Zie toepassingsperiode.
Back
Bramen - Wortelrot
Dosering
1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant
Toepassingstijdstip
Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei.
Aantal toepassingen
Max. 3 kg/ha/12 maanden
Toepassingstijdstip voor de oogst
Zie toepassingsperiode.
Back
Framboos - Wortelrot
Dosering
1 g/plant in minstens 200 ml, 1 toepassing aan de voet van de plant
Toepassingstijdstip
Preventieve plantvoetbehandeling in de herfst of in de lente bij het hernemen van de groei.
Aantal toepassingen
Max. 3 kg/ha/12 maanden
Toepassingstijdstip voor de oogst
Zie toepassingsperiode.
Back
Jonge bladsla - Valse meeldauw sla
Dosering
Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen. Max. 2 toepassingen per teelt
Toepassingstijdstip
1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Aantal toepassingen
Max 4 toepassingen/ha/12 maanden
Toepassingstijdstip voor de oogst
14 dagen
Back
Rucola - Valse meeldauw (Peronospora brassicae)
Dosering
Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Toepassingstijdstip
-
Aantal toepassingen
Max 4 toepassingen/ha/12 maanden
Toepassingstijdstip voor de oogst
14 dagen
Back
Sierteelten - Wortelaantasting
Dosering
Open lucht : 50 g/100 l, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen (druppelirrigatie) - in pot: 150 ml/l substraat van een oplossing die 10 g/100 l bevat (0,01%), 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen, onmiddellijk na het planten. Onder bescherming : In pot: 150 ml/l grond, van een oplossing bevattende 10 g product/100 l water, 1-2 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Juist na het planten en eventueel herhalen tijdens groeiperiode bij infectiegevaar
Toepassingstijdstip
-
Aantal toepassingen
-
Toepassingstijdstip voor de oogst
-
Back
Sla - Valse meeldauw sla
Dosering
Onder bescherming : 0,36 kg/ha, 1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Toepassingstijdstip
1-2 toepassingen met een interval van 7 dagen
Aantal toepassingen
Max 4 toepassingen/ha/12 maanden
Toepassingstijdstip voor de oogst
14 dagen
Top