Product zoeken

Deze productcatalogus geeft u de mogelijkheid in een aantal stappen snel naar een product te zoeken, dat een oplossing kan geven voor de door u aangegeven problemen. Wij trachten continu deze pagina's up to date te houden en daarom kunnen wij eventuele verschillen met de originele etiketten niet uitsluiten.

Voor de laatste update van de erkende toepassingen van onze producten, verwijzen wij u naar de erkenningsactes op Fytoweb.

Naast de op het etiket vermelde bufferzones, zijn er ook regionale bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de breedste bufferzone.

Top