Product zoeken

Hieronder ziet u een overzicht van al onze producten.

Voor de laatste update van de erkende toepassingen van onze producten, verwijzen wij u naar de erkenningsactes op Fytoweb.

Naast de op het etiket vermelde bufferzones, zijn er ook regionale bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de breedste bufferzone.

Bescherming van het oppervlaktewater bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Praktische gids voor de professionele gebruiker om het oppervlaktewater te beschermen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Top