BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

Product zoeken

Hieronder ziet u een overzicht van al onze producten.

Voor de laatste update van de erkende toepassingen van onze producten, verwijzen wij u naar de erkenningsactes op Fytoweb.

Naast de op het etiket vermelde bufferzones, zijn er ook regionale bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de breedste bufferzone.

Top