BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

SERCADIS®

Fungicide

As flexible as your needs.

Een waardevolle aanvulling voor fruittelers

Sercadis® bevat de nieuwe werkzame stof fluxapyroxad, een nieuw fungicide voor de fruitteelt met breed werkingsspectrum.

Sercadis® behoort tot de groep van de SDHI’s (succinate dehydrogenase inhibitoren).

Sercadis® bijzonder werkzaam tegen witziekte, schurft en stemphylium.

Sercadis® is geformuleerd in een SC-formulatie en bevat 300 g/L fluxapyroxad

Sercadis® is ideaal geschikt voor de fruitteelt omwille van zijn niveau van bestrijding, zijn werkingsspectrum en zijn positionering

Dankzij de flexibiliteit van Sercadis® kan een aangepast advies gegeven worden

Voordelen

Zeer sterk tegen schurft, witziekte en Stemphylium

Een nieuwe referentie voor de fruitteelt

Voor appel en peer

Gebruiksadviezen van Sercadis®

De erkende dosis bedraagt 0.2 L/ha haag of 0.3 L/ha standaardboomgaard voor de bestrijding van schurft en 0.17 L/ha haag of 0.25 L/ha standaardboomgaard voor de bestrijding van witziekte

Het advies voor Sercadis® voor de bestrijding van schurft en witziekte bedraagt steeds 0.25 L/ha, altijd in menging met een contactfungicide zoals Delan® 70 WG aan 0.4 – 0.5 Kg/ha of Delan® Pro aan 2.5 L/ha

De toepassing dient preventief te gebeuren

Sercadis® kan toegepast worden vanaf het stadium openbarsten van de bloemknoppen tot beginkleuring van de vruchten (BBCH 53 – 81).

Maximaal 3 toepassingen met een interval van 7 – 10 dagen

Er wordt aangeraden om maximaal 2 opeenvolgende toepassingen te doen

De werking van Sercadis® is niet temperatuursafhankelijk

De wachttermijn bedraagt 35 dagen

Voordelen van Sercadis®

Sercadis® is uitstekend geschikt voor de bestrijding van witziekte

De primaire aantastingen worden zeer sterk teruggedrongen waardoor veel minder “pluimen"

Ook de secundaire infecties worden zeer goed bestreden

Sercadis® geeft daarnaast een zeer goede bestrijding van stemphylium en schurft op het blad en op de vruchten

Sercadis® geeft een uitzonderlijke bestrijding door de herverdeling op het blad.

Door zijn positionering vroeg in het seizoen, ten laatste 90 dagen voor de oogst, is Sercadis® perfect aanvaardbaar in het kader van extra legale eisen van de voedselketen.

Sercadis® is dus zeer flexibel in het gebruik en uiterst geschikt voor witziekte, stemphylium en schurftbestrijding in appel en peer.

Algemene informatie

Naam SERCADIS®
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 300 g/l Fluxapyroxad
MSDS MSDS
Etiket Etiket

Preventie toe te passen.

Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Erkenningsnr. : 10538P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Informatie over gewassen en plagen

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Echte meeldauw (Podosphaera l.) Erkende dosering : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard. Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen
Schurft bij appel Erkende dosering : 0,2 l/ha haag of 0,3 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.standaardboomgaard Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Echte meeldauw (Podosphaera l.) Erkende dosering : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard. Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen
Schurft bij peer Erkende dosering : 0,2 l/ha haag of 0,3 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard. Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen
 Agricultural Solutions BASF

Agricultural Solutions BASF

BASF Belgium Coordination Center Business Belux

Agricultural Solutions

Top