Koolzaad

Het areaal koolzaad in België strekt zich uit op 10.000 ha waarvan ruim 90% in het Waalse landsgedeelte wordt aangetroffen. De opbrengst van dit gewas hangt af van meerdere factoren: naast de keuze van de variëteit, een optimale zaaidatum, een gepaste zaaidichtheid en aangepaste bemesting speelt ook hier de gewasbescherming een cruciale rol. Ook in deze teelt heeft BASF een aantal sleutelproducten zowel voor de onkruidbestrijding, de ziektebestrijding, de slakkenbestrijding als voor de groeiregulatie.

Top