BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

BELANTY ®

Maakt het verschil !

Voordelen

  • Nieuwe generatie triazool
  • De nieuwe referentie tegen Alternaria in aardappelen
  • Ook erkend in suikerbieten en koolzaad
  • Weersonafhankelijk
  • Gunstig milieuprofiel

Erkende toepassingen

Naam BELANTY®
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 75 g/l Mefentrifluconazool
Toelatingsnummer 11216P/B

Minimale bufferzone van 1 m van oppervlaktewater

Erk. nr. : 11216P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Aardappel

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Spikkelziekte (alternaria spp) 1,25 l/ha - 1 à 3 toepassingen met een interval van 7 dagen tussen 2 toepassingen. De eerste zijscheut vanaf de basis is zichtbaar (> 5 cm) - de meeste bladeren zijn geelachtig (BBCH 21-93) Max. 3 toepassingen/teelt. 3 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Bladvlekkenziekte/ramularia 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Cercospora-bladvlekkenziekte 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Echte meeldauw biet 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Roest biet 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Phoma 1,5 l/ha - 1 toepassing. Opmerking : de toepassing mag gefrafmenteerd worden in 2 x 0,75 l/ha met een interval van 7-14 dagen tussen 2 toepassingen. Max. 3,5 l/ha per teelt. 3 blad ongevouwen - 8 blad ongevouwen (BBCH 13-18) OF de verlenging van de eerste stengel is zichtbaar - de bloemknoppen van de hoofdbloeiwijze zijn afzonderlijk zichtbaar, maar gesloten (BBCH 31-55) Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Sclerotinia 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Spikkelziekte (alternaria spp) 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Phoma 1,5 l/ha - 1 toepassing. Opmerking : de toepassing mag gefrafmenteerd worden in 2 x 0,75 l/ha met een interval van 7-14 dagen tussen 2 toepassingen. Max. 3,5 l/ha per teelt. De verlenging van de eerste stengel is zichtbaar - de bloemknoppen van de hoofdbloeiwijze zijn afzonderlijk zichtbaar, maar gesloten (BBCH 31-55) Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Sclerotinia 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Spikkelziekte (alternaria spp) 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Naam BELANTY®
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 75 g/l Mefentrifluconazool
Toelatingsnummer 11216P/B

Minimale bufferzone van 1 m van oppervlaktewater

Erk. nr. : 11216P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Spikkelziekte (alternaria spp) 1,25 l/ha - 1 à 3 toepassingen met een interval van 7 dagen tussen 2 toepassingen. De eerste zijscheut vanaf de basis is zichtbaar (> 5 cm) - de meeste bladeren zijn geelachtig (BBCH 21-93) Max. 3 toepassingen/teelt. 3 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Bladvlekkenziekte/ramularia 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Cercospora-bladvlekkenziekte 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Echte meeldauw biet 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Roest biet 1,5 l/ha, 1-2 toepassingen met een interval van minstens 14 dagen  Sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49) Max. 2 toepassingen/teelt. 28 dagen.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Phoma 1,5 l/ha - 1 toepassing. Opmerking : de toepassing mag gefrafmenteerd worden in 2 x 0,75 l/ha met een interval van 7-14 dagen tussen 2 toepassingen. Max. 3,5 l/ha per teelt. 3 blad ongevouwen - 8 blad ongevouwen (BBCH 13-18) OF de verlenging van de eerste stengel is zichtbaar - de bloemknoppen van de hoofdbloeiwijze zijn afzonderlijk zichtbaar, maar gesloten (BBCH 31-55) Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Sclerotinia 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Spikkelziekte (alternaria spp) 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Phoma 1,5 l/ha - 1 toepassing. Opmerking : de toepassing mag gefrafmenteerd worden in 2 x 0,75 l/ha met een interval van 7-14 dagen tussen 2 toepassingen. Max. 3,5 l/ha per teelt. De verlenging van de eerste stengel is zichtbaar - de bloemknoppen van de hoofdbloeiwijze zijn afzonderlijk zichtbaar, maar gesloten (BBCH 31-55) Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Sclerotinia 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
Spikkelziekte (alternaria spp) 2 l/ha - 1 toepassing. Max. 3,5 l/ha per teelt. De bloemknoppen van secundaire bloeiwijzen zijn afzonderlijk zichtbaar, maar nog gesloten Max. 2 toepassingen/teelt. Zie toepassingsperiode.
MSDS MSDS
Etiket Etiket
 Agricultural Solutions BASF

Agricultural Solutions BASF

BASF Belgium Coordination Center Business Belux

Agricultural Solutions

Waarom BELANTY®?

Een nieuwe generatie triazool

Belanty® is een fungicide op basis van 75 g/L mefentrifluconazool. Het is een innovatieve nieuwe actieve stof van BASF, ook bekend onder de merknaam Revysol®, de nieuwe generatie triazolen die uitstekende prestaties combineert met een gunstig profiel qua toxicologie en milieu.

Belanty® is zeer werkzaam tegen de verschillende Alternaria-soorten in aardappelen dankzij de intrinsieke kwaliteiten van de actieve stof en een unieke formulering op basis van een multifunctionele uitvloeier.

Na de intrekking van mancozeb zijn er nog slechts 3 werkingsmechanismen over voor de bestrijding van Alternaria in aardappelen : triazolen, strobilurines en SDHI. Momenteel spelen triazolen een belangrijke rol, aangezien zij de enige chemische familie zijn waarvoor tot op heden geen resistente Alternaria-stammen zijn gedetecteerd. Vandaar het belang van Belanty® als een nieuwe oplossing om de vitaliteit van het aardappelgewas zo lang mogelijk te behouden.

Uitstekende bladbescherming

Belanty® biedt een uitstekende bescherming tegen Alternaria in vergelijking met andere producten. Dankzij de kwaliteiten van deze nieuwe actieve stof blijft het gewas langer groen, waardoor het vegetatieve potentieel maximaal kan worden benut.

Een langere nawerking

Uit de resultaten blijkt dat Belanty® meer persistent is. Deze eigenschap beperkt het risico op de ontwikkeling van Alternaria en biedt extra zekerheid in het geval dat een behandeling om klimatologische redenen moet worden uitgesteld.

Weersonafhankelijk

Belanty® behoudt zijn doeltreffendheid wanneer het gewas wordt blootgesteld aan atypische weersomstandigheden, zoals intense en regelmatige neerslag of hoge en lage temperaturen.

Meeropbrengst

Dankzij de uitstekende bladbescherming en de persistentie van de werking, zorgt Belanty® voor een gezonder gewas aan het einde van het seizoen wat zich uiteraard vertaalt in een hogere opbrengst

Advies en gebruik

Belanty® wordt toegepast aan 1,25 l/ha en maximum 3 keer per seizoen. Het is aan te raden om preventief te behandelen voordat de eerste symptomen optreden, om de ontwikkeling van resistente stammen te beperken. Om dezelfde reden is het ook belangrijk om de werkingswijzen af te wisselen. Indien de toepassing echter moet plaatsvinden na het verschijnen van de symptomen, wordt aanbevolen het meest efficiënte product, Belanty®, direct te gebruiken.

Belanty maakt het verschil !

Belanty® is de nieuwe referentie tegen Alternaria dankzij zijn uitzonderlijke eigenschappen

  • Uitstekende bladbescherming tegen Alternaria
  • Lange nawerking
  • Weersonafhankelijk
  • Significante opbrengstverhoging

Top