BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

BELLIS®

Onmisbaar tegen Stemphylium en vruchtrot

Breed spectrum en ideaal geschikt voor de bestrijding van Stemphylium en bewaarziekten.

Voordelen

  • Zowel op appel als op peer
  • Uitzonderlijk breed werkingsspectrum
  • Ook tegen witziekte en schurft

Erkende toepassingen

Naam BELLIS®
Formulering WG (In water dispergeerbaar granulaat)
Actieve stoffen 252.0 g/kg Boscalid, 128.0 g/kg Pyraclostrobin

BELLIS® combineert de werking van twee actieve stoffen: boscalid samen met pyraclostrobin. Deze combinatie verschaft een sterke complementaire werking tegen een breed spectrum van schimmelziekten in pitfruit.

Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek.

Erk. nr. : 9416P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Appel

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Botrytis 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Echte meeldauw (Podosphaera l.) 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
Gloeosporium 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Penicillium rot 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Schurft bij appel 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Botrytis 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Echte meeldauw (Podosphaera l.) 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
Gloeosporium 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Penicillium rot 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Schurft bij peer 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
Naam BELLIS®
Formulering WG (In water dispergeerbaar granulaat)
Actieve stoffen 252.0 g/kg Boscalid, 128.0 g/kg Pyraclostrobin

BELLIS® combineert de werking van twee actieve stoffen: boscalid samen met pyraclostrobin. Deze combinatie verschaft een sterke complementaire werking tegen een breed spectrum van schimmelziekten in pitfruit.

Bufferzone van 20 m met 75% driftreducerende techniek.

Erk. nr. : 9416P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Botrytis 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Echte meeldauw (Podosphaera l.) 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
Gloeosporium 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Penicillium rot 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Schurft bij appel 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Botrytis 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Echte meeldauw (Podosphaera l.) 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
Gloeosporium 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Penicillium rot 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Vanaf 4 weken voor de oogst. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden. Ons advies : 2 toepassingen met een interval van 7 dagen. 7 dagen.
Schurft bij peer 0,8 kg/ha standaardboomgaard (0,53 kg/ha verticale haag). Zomerperiode. Maximaal 4 toepassingen per 12 maanden.Steeds in combinatie met een contactfungicide. 7 dagen.
MSDS MSDS
Etiket Etiket

Waarom BELLIS®?

De werking van Bellis®

Bellis® is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat (WG) en bevat 252 g/kg boscalid en 128 g/kg pyraclostrobin. Boscalid behoort tot de chemische groep van carboxyanaliden (SDHI's). Pyraclostrobin behoort tot de chemische groep van de strobilurinen.

Beide actieve stoffen in Bellis® zijn preventief werkzaam en zeer effectief tegen een breed scala aan schimmels. Bovendien is er sprake van een synergistische werking tussen de stoffen, wat inhoudt dat ze elkaar versterken in werking.

Bellis® is uniek omdat hij werkt tegen alle in de teelt van appels en peren schadelijke bewaarschimmels. Verder heeft hij een uitstekende werking op meeldauw en zwartvruchtrot. Bellis® is niet schadelijk voor natuurlijke vijanden.

Anti-resistentiestrategie

Beide actieve stoffen in Bellis® grijpen in op verschillende complexen in de ademhalingsketen, waardoor er geen kans is op kruisresistentie tussen de stoffen. Hierdoor kunnen we spreken van een anti-resistentiestrategie wat in het product is ingebouwd.

De kans op het ontstaan van resistentie tegen beide groepen kan echter niet volledig worden uitgesloten, vandaar dat het nodig is om een anti-resistentie-strategie te volgen.

Voor de teelt van appels en peren is deze als volgt:

Gebruik de volle dosering.

Bellis preventief toepassen.

Afwisselen met effectieve middelen met een ander werkingsmechanisme.

Bellis® maximaal 4 keer per jaar toepassen.

Top