BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

KINTO ® PLUS: zaadbehandeling | BASF

KINTO ® PLUS is een fungicide voor de behandeling van zaden van verschillende graangewassen. Gebruik KINTO ® PLUS voor het ontsmetten van zaaizaad van winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, winter- en zomergerst, winter- en zomertriticale, winter- en zomerspelt, winter- en zomertarwe en winter- en zomertarwe.

Testimonial/Packshot

Erkende toepassingen

Naam KINTO® PLUS
Formulering FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)
Actieve stoffen 33.3 g/l Fludioxonil, 33.3 g/l Fluxapyroxad, 33.3 g/l Triticonazool

Erk. nr. : 11051P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Naam KINTO® PLUS
Formulering FS (Suspensieconcentraat voor zaadbehandeling)
Actieve stoffen 33.3 g/l Fludioxonil, 33.3 g/l Fluxapyroxad, 33.3 g/l Triticonazool

Erk. nr. : 11051P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Etiket Etiket
MSDS MSDS

Waarom KINTO® PLUS?

Hoe gebruikt u KINTO ® PLUS?

Het product goed schudden voor gebruik. KINTO ® PLUS moet worden toegepast met een zaadontsmettingsmachine. Afhankelijk van het voor de machine geschikte volume spuitmengsel, KINTO ® PLUS al dan niet verdunnen: 150-1000 ml water / 100 KG zaad.

Let op: Draag geschikte ademhalingsapparatuur bij het reinigen van apparatuur die KINTO ® PLUS heeft bevat of ermee in contact is geweest.

Top