SERCADIS ® : tegen schurft in peren | BASF

SERCADIS ® is een fungicide tegen echte meeldauw en schurft bij peren en appels en tegen stemphylium bij peren.

SERCADIS ® : tegen schurft in peren | BASF

SERCADIS ® is een fungicide tegen echte meeldauw en schurft bij peren en appels en tegen stemphylium bij peren.


Voordelen

SERCADIS ® is zeer sterk tegen schurft, witziekte en Stemphylium

Een nieuwe referentie voor de fruitteelt

Voor appel en peer

Erkende toepassingen

Algemene informatie

Naam SERCADIS®
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 300 g/l Fluxapyroxad

Werkingswijze

SERCADIS® preventief toe te passen.

Bufferzone

Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Bijkomende informatie

Erkenningsnr. : 10538P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Echte meeldauw (Podosphaera l.)
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Erkende dosering : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard. Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Erkende dosering : 0,2 l/ha haag of 0,3 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.standaardboomgaard Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen
Echte meeldauw (Podosphaera l.)
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Erkende dosering : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard. Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Erkende dosering : 0,2 l/ha haag of 0,3 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard. Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen. 35 dagen

Algemene informatie

Naam SERCADIS®
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 300 g/l Fluxapyroxad

Werkingswijze

SERCADIS® preventief toe te passen.

Bufferzone

Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Minimale bufferzone van 3 m met klassieke techniek

Bijkomende informatie

Erkenningsnr. : 10538P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Back
Appel - Echte meeldauw (Podosphaera l.)
Dosering
Erkende dosering : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.
Toepassingstijdstip
Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81)
Aantal toepassingen
1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen.
Toepassingstijdstip voor de oogst
35 dagen
Dosering
Erkende dosering : 0,2 l/ha haag of 0,3 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.standaardboomgaard
Toepassingstijdstip
Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81)
Aantal toepassingen
1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen.
Toepassingstijdstip voor de oogst
35 dagen
Back
Peer - Echte meeldauw (Podosphaera l.)
Dosering
Erkende dosering : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.
Toepassingstijdstip
Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81)
Aantal toepassingen
1-3 toepassingen met een interval van 7-14 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen.
Toepassingstijdstip voor de oogst
35 dagen
Dosering
Erkende dosering : 0,2 l/ha haag of 0,3 l/ha standaardboomgaard.Ons advies : steeds in menging met een contactfungicide. Dosis Sercadis in menging : 0,17 l/ha haag of 0,25 l/ha standaardboomgaard.
Toepassingstijdstip
Openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81)
Aantal toepassingen
1-3 toepassingen met een interval van 7-10 dagen. Maximaal 2 opeenvolgende toepassingen.
Toepassingstijdstip voor de oogst
35 dagen

Waarom SERCADIS®?

Gebruiksadviezen van Sercadis®

De erkende dosis van SERCADIS ® bedraagt 0.2 L/ha haag of 0.3 L/ha standaardboomgaard voor de bestrijding van schurft en 0.17 L/ha haag of 0.25 L/ha standaardboomgaard voor de bestrijding van witziekte

Het advies voor SERCADIS ® voor de bestrijding van schurft en witziekte bedraagt steeds 0.25 L/ha, altijd in menging met een contactfungicide zoals Delan ® 70 WG aan 0.4 – 0.5 Kg/ha of Delan ® Pro aan 2.5 L/ha

De toepassing dient preventief te gebeuren

SERCADIS ® kan toegepast worden vanaf het stadium openbarsten van de bloemknoppen tot beginkleuring van de vruchten (BBCH 53 – 81).

Maximaal 3 toepassingen met een interval van 7 – 10 dagen

Er wordt aangeraden om maximaal 2 opeenvolgende toepassingen te doen

De werking van SERCADIS ® is niet temperatuursafhankelijk

De wachttermijn bedraagt 35 dagen.

Voordelen van SERCADIS ®

SERCADIS ® is uitstekend geschikt voor de bestrijding van witziekte

De primaire aantastingen worden zeer sterk teruggedrongen waardoor veel minder “pluimen"

Ook de secundaire infecties worden zeer goed bestreden

SERCADIS ® geeft daarnaast een zeer goede bestrijding van stemphylium en schurft op het blad en op de vruchten

SERCADIS ® geeft een uitzonderlijke bestrijding door de herverdeling op het blad.

Door zijn positionering vroeg in het seizoen, ten laatste 90 dagen voor de oogst, is SERCADIS ® perfect aanvaardbaar in het kader van extra legale eisen van de voedselketen.

SERCADIS ® is dus zeer flexibel in het gebruik en uiterst geschikt voor witziekte, stemphylium en schurftbestrijding in appel en peer.

  • SERCADIS ® bevat de nieuwe werkzame stof fluxapyroxad, een nieuw fungicide voor de fruitteelt met breed werkingsspectrum.
  • SERCADIS ® behoort tot de groep van de SDHI’s (succinate dehydrogenase inhibitoren).
  • SERCADIS ® bijzonder werkzaam tegen witziekte, schurft en stemphylium.
  • SERCADIS ® is geformuleerd in een SC-formulatie en bevat 300 g/L fluxapyroxad
  • SERCADIS ® is ideaal geschikt voor de fruitteelt omwille van zijn niveau van bestrijding, zijn werkingsspectrum en zijn positionering
  • Dankzij de flexibiliteit vanSERCADIS ® kan een aangepast advies gegeven worden

Wat is peren schurft ?

Perenschurft is een ziekte die wordt veroorzaakt door een ascomycete schimmel, Venturia pyrina. Deze schimmel tast de takken, schors, bladeren, bloemen en vruchten van perenbomen aan. Als u bruine/olijfgroene, fluweelachtige vlekken op de vruchten en bladeren ziet, is uw perenboom waarschijnlijk aangetast door perenschurft. Eenmaal besmet, stoppen de bladeren en de vruchten met groeien.

Zoals bij veel schimmelziekten is de luchtvochtigheid een belangrijke factor. Bij warm, vochtig weer, meestal in de zomer, neemt het risico op schurft bij uw fruitbomen toe.

Hoe schurft bestrijden op appel en peer ?

Om peren- en appelschurft te bestrijden is een preventieve behandeling nodig. Gebruik SERCADIS ® ter bestrijding van deze schimmel die uw gewassen in gevaar kan brengen.

Naast het spuiten van een fungicide zoals SERCADIS ® zijn nog andere acties nodig om het verschijnen van perenschurft en appelschurft te voorkomen: In de herfst afgevallen bladeren verzamelen en verbranden. Raap gevallen fruit op van de grond. De schimmel overwintert op de afgevallen bladeren van de aangetaste boom. In de lente, brengt de wind de ziekte naar de bomen.

Top