BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

SORIALE®

SORIALE® is een contactfungicide voor fruitbomen (appel en peer). Bestrijd appelschurft (Venturia inaequalis) en perenschurft (Venturia pirina) met SORIALE®.

Voordelen

  • Maximaliseert uw bestrijding tegen schurft
  • Versterkt alle fungiciden
  • Het hele groeiseizoen toepasbaar

Erkende toepassingen

Naam SORIALE®
Formulering SL (Met water mengbaar concentraat)
Actieve stoffen 755 g/l Kaliumfosfonaten

Bufferzone van 5 m met klassieke techniek van aardbeien.

Erk. Nr. 10944P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Appel

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Schurft bij appel 1,1 l/ha haag openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-6 toepassingen, met een interval van 5-10 dagen  35 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Schurft bij peer 1,1 l/ha haag openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-6 toepassingen, met een interval van 5-10 dagen  35 dagen
Naam SORIALE®
Formulering SL (Met water mengbaar concentraat)
Actieve stoffen 755 g/l Kaliumfosfonaten

Bufferzone van 5 m met klassieke techniek van aardbeien.

Erk. Nr. 10944P/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Schurft bij appel 1,1 l/ha haag openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-6 toepassingen, met een interval van 5-10 dagen  35 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Schurft bij peer 1,1 l/ha haag openbarsten van de bloemknoppen - begin van het kleuren van de vruchten (BBCH 53-81) 1-6 toepassingen, met een interval van 5-10 dagen  35 dagen
Etiket Etiket
MSDS MSDS
Downloaden Ons advies

Waarom SORIALE®?

Soriale® is een nieuw systemisch fungicide voor appel en peer dat zowel vóór, tijdens als na de bloei kan worden toegepast tegen schurft. De werkzame stof kaliumfosfonaten heeft een direct effect, maar zal daarnaast de natuurlijke weerstand van het gewas verhogen, waardoor ook een goede nevenwerking wordt bekomen tegen andere schimmels ( stemphylium, witziekte... ).

Dit indirect effect en de systemiciteit van kaliumfosfonaten hebben een enorme meerwaarde naar nieuw of onbedekt blad. Hier zien we in de praktijk vaak de eerste infecties, veroorzaakt door een niet optimale spuittechniek en/of toepassingstijdstip.

Belangrijk voor een optimale bescherming is voldoende kaliumfosfonaten in het gewas te behouden gedurende het ganse seizoen.

Een strategie met 6 x Delan® Pro in het ascosporenseizoen gevolgd door 6 x Soriale® solo of in tankmix in de zomerperiode geeft technisch gezien de beste resultaten op blad en vruchten.

Positief is ook dat Soriale® makkelijk mengbaar is met alle andere fungiciden.

Verder heeft Soriale® een gunstig residuprofiel.

Toepassingsadvies

Top