BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

MEDAX ® TOP

MEDAX ® TOP is een groeiregulator voor granen.

De goede verzekering tegen legeren.

MEDAX ® TOP werkt heel goed tegen legering. Het verkort de lengte van de eerste inter-nodiën, verdikt de stengel en verhoogt de wortelmassa en dus de stabiliteit van het graangewas.

Dit product biedt een dubbel werkingsmechanisme en een betere weerstand tegen bederf. De actieve bestanddelen van MEDAX ® TOP worden hoofdzakelijk opgenomen door het groene weefsel van de plant.

Het is toepasbaar in de zaadproductie.

Voordelen

 • MEDAX ® TOP is sterker tegen het legeren :
  • dubbele werkingswijze
  • betere weerstand
 • MEDAX ® TOP is veiliger voor het gewas :
  • Positieve effect op de opbrengst, zelf in afwezigheid van legering
  • Toepasbaar voor zaadproductie (homogene werking)
 • Nieuwe werkzame stof tegen legering bij granen

Erkende toepassingen

Naam MEDAX® TOP
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 300 gl Mepiquatchloride, 50 g/l Prohexadione

Bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Erkenningsnr. : 9840P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Triticale

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste knoop - laatste blad 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1,5 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste knoop - laatste blad 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Naam MEDAX® TOP
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 300 gl Mepiquatchloride, 50 g/l Prohexadione

Bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Erkenningsnr. : 9840P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste knoop - laatste blad 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1,5 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste knoop - laatste blad 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Probleem Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
Slechte vertakking 1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
MSDS MSDS
Etiket Etiket

Waarom MEDAX® TOP?

Waarom MEDAX ® TOP ?

MEDAX®TOP verkort de stengel aan de internodiën en versterkt de stengelwanden, waardoor granen meer

granen beter bestand zijn tegen bederf. Verminder het risico van fysiologische en/of klimatologische bederf en verminder de intensiteit van de bederf met MEDAX®TOP .

In het algemeen biedt het gebruik van MEDAX®TOP :

 • verhoging van de opbrengst
 • verhoogde stikstofgift
 • verbeterde graankwaliteit,
 • gemakkelijker oogsten.

Wat is legering ?

Legering kan van parasitaire of niet-parasitaire oorsprong zijn (in het laatste geval kunnen ze worden veroorzaakt door slechte weersomstandigheden of slechte teeltpraktijken).

Het beïnvloedt de plant wanneer de eerste knopen niet sterk genoeg zijn om de bewegingen van de stengel te ondersteunen, MEDAX® TOP wordt gebruikt om dit probleem te verhelpen door de stengel aan de internodiën in te korten en de stengelwanden te verstevigen.

Welke teelten behandelen met MEDAX® TOP ?

 • zomergerst,
 • wintertarwe,
 • winterhaver en zomerhaver,
 • wintergerst,
 • zomer en wintertriticale,
 • winter en zomerrogge,
 • winter en zomerspelt

Top