MEDAX ® TOP

MEDAX ® TOP is een groeiregulator voor granen.

De goede verzekering tegen legeren.

MEDAX ® TOP werkt heel goed tegen legering. Het verkort de lengte van de eerste inter-nodiën, verdikt de stengel en verhoogt de wortelmassa en dus de stabiliteit van het graangewas.

Dit product biedt een dubbel werkingsmechanisme en een betere weerstand tegen bederf. De actieve bestanddelen van MEDAX ® TOP worden hoofdzakelijk opgenomen door het groene weefsel van de plant.

Het is toepasbaar in de zaadproductie.

MEDAX ® TOP

MEDAX ® TOP is een groeiregulator voor granen.

De goede verzekering tegen legeren.

MEDAX ® TOP werkt heel goed tegen legering. Het verkort de lengte van de eerste inter-nodiën, verdikt de stengel en verhoogt de wortelmassa en dus de stabiliteit van het graangewas.

Dit product biedt een dubbel werkingsmechanisme en een betere weerstand tegen bederf. De actieve bestanddelen van MEDAX ® TOP worden hoofdzakelijk opgenomen door het groene weefsel van de plant.

Het is toepasbaar in de zaadproductie.


Voordelen

 • MEDAX ® TOP is sterker tegen het legeren :
  • dubbele werkingswijze
  • betere weerstand
 • MEDAX ® TOP is veiliger voor het gewas :
  • Positieve effect op de opbrengst, zelf in afwezigheid van legering
  • Toepasbaar voor zaadproductie (homogene werking)
 • Nieuwe werkzame stof tegen legering bij granen

Erkende toepassingen

Algemene informatie

Naam MEDAX® TOP
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 300 gl Mepiquatchloride, 50 g/l Prohexadione

Bufferzone

Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Bijkomende informatie

Erkenningsnr. : 9840P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Slechte vertakking
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1 l/ha 1ste knoop - laatste blad 1 toepassing 56 dagen
Slechte vertakking
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1,5 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Slechte vertakking
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Slechte vertakking
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1 l/ha 1ste knoop - laatste blad 1 toepassing 56 dagen
Slechte vertakking
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen
Slechte vertakking
Dosering Toepassingstijdstip Aantal toepassingen Toepassingstijdstip voor de oogst
1 l/ha 1ste - 2de knoop 1 toepassing 56 dagen

Algemene informatie

Naam MEDAX® TOP
Formulering SC (Suspensie concentraat)
Actieve stoffen 300 gl Mepiquatchloride, 50 g/l Prohexadione

Bufferzone

Naast de bufferzones die op het etiket vermeld staan, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer altijd de breedste bufferzone. Wees ook aandachtig voor het bestaan van permanent begroeide stroken onder bepaalde voorwaarden. Bufferzone van 1 m met klassieke techniek

Bijkomende informatie

Erkenningsnr. : 9840P/B.Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Back
Triticale - Slechte vertakking
Dosering
1 l/ha
Toepassingstijdstip
1ste knoop - laatste blad
Aantal toepassingen
1 toepassing
Toepassingstijdstip voor de oogst
56 dagen
Back
Wintergerst - Slechte vertakking
Dosering
1,5 l/ha
Toepassingstijdstip
1ste - 2de knoop
Aantal toepassingen
1 toepassing
Toepassingstijdstip voor de oogst
56 dagen
Back
Winterhaver - Slechte vertakking
Dosering
1 l/ha
Toepassingstijdstip
1ste - 2de knoop
Aantal toepassingen
1 toepassing
Toepassingstijdstip voor de oogst
56 dagen
Back
Winterrogge - Slechte vertakking
Dosering
1 l/ha
Toepassingstijdstip
1ste knoop - laatste blad
Aantal toepassingen
1 toepassing
Toepassingstijdstip voor de oogst
56 dagen
Back
Wintertarwe - Slechte vertakking
Dosering
1 l/ha
Toepassingstijdstip
1ste - 2de knoop
Aantal toepassingen
1 toepassing
Toepassingstijdstip voor de oogst
56 dagen
Back
Zomergerst - Slechte vertakking
Dosering
1 l/ha
Toepassingstijdstip
1ste - 2de knoop
Aantal toepassingen
1 toepassing
Toepassingstijdstip voor de oogst
56 dagen

Waarom MEDAX® TOP?

Waarom MEDAX ® TOP ?

MEDAX®TOP verkort de stengel aan de internodiën en versterkt de stengelwanden, waardoor granen meer

granen beter bestand zijn tegen bederf. Verminder het risico van fysiologische en/of klimatologische bederf en verminder de intensiteit van de bederf met MEDAX®TOP .

In het algemeen biedt het gebruik van MEDAX®TOP :

 • verhoging van de opbrengst
 • verhoogde stikstofgift
 • verbeterde graankwaliteit,
 • gemakkelijker oogsten.

Wat is legering ?

Legering kan van parasitaire of niet-parasitaire oorsprong zijn (in het laatste geval kunnen ze worden veroorzaakt door slechte weersomstandigheden of slechte teeltpraktijken).

Het beïnvloedt de plant wanneer de eerste knopen niet sterk genoeg zijn om de bewegingen van de stengel te ondersteunen, MEDAX® TOP wordt gebruikt om dit probleem te verhelpen door de stengel aan de internodiën in te korten en de stengelwanden te verstevigen.

Welke teelten behandelen met MEDAX® TOP ?

 • zomergerst,
 • wintertarwe,
 • winterhaver en zomerhaver,
 • wintergerst,
 • zomer en wintertriticale,
 • winter en zomerrogge,
 • winter en zomerspelt

Top