Bieten

Bieten blijven met bijna 60.000 ha een vaste waarde in het rotatieplan van veel landbouwers in onze Belgische akkerbouw. Arundo®, Fiesta® New, Frontier® Elite, Kezuro® en Pyramin® SC 520 behoren tot de basisherbiciden in deze teelt. Focus® Plus gekoppeld aan Dash® biedt de oplossing tegen grassen en met Opus® Team heeft BASF bovendien een sterk gewaardeerd fungicide dat ook een erkenning heeft in bieten. Met Retengo® Plus heeft BASF een product in zijn gamma dat naast ziektebestrijding ook een aantal andere positieve effecten teweegbrengt.

Hoe onkruiden degelijk bestrijden in bieten ?

Hoe onkruiden degelijk bestrijden in bieten ?

Daar op de meeste percelen in België een rijke onkruidflora voorhanden is bestaat een succesvolle onkruidbestrijding in bieten bijna altijd uit een combinatie van een vooropkomstbehandeling gevolgd door 3 tot 4 na-opkomstbehandelingen. Onkruiden hebben immers een sterke invloed op de opbrengst en hebben bovendien een negatieve invloed op de oogstwerkzaamheden.

Nieuw !!! Tanaris: tweemaal raak tegen onkruiden

• Combinatie van twee belangrijke actieve stoffen

• Dubbele werking : bodem en blad

• Aanvullend en versterkend effect van het FAR systeem

Bieten gezond houden

Bieten gezond houden

Bieten kunnen slechts groeien en maximaal suiker produceren wanneer ze gevrijwaard blijven van ziekten. De ziekten die in Belgie het meest optreden en nadelig zijn voor de teelt zijn cercospora, ramularia, echte meeldauw en roest.

AgCelence in bieten: fysiologische effecten

AgCelence in bieten: fysiologische effecten

Sommige producten kunnen naast een fungicidenwerking ook nog andere zogenaamde “fysiologische effecten” teweegbrengen die we bestempelen als AgCelence®. Deze effecten uiten zich ondermeer in volgende voordelen:

- Betere kwaliteit van het eindproduct

- Betere productie-efficiëntie

- Betere stress-tolerantie

- Hogere opbrengst

Belangrijkste ziekten

Cercospora

Cercospora

Cercospora verspreidt zich vanuit haarden over een heel bietenperceel. Bij sterke aantastingen door de schimmel gaat een groot deel van het blad van de bietenplant verloren. Als reactie gaat de plant nieuw blad vormen. Deze hergroei kan enorme verliezen (tot wel 50%) aan wortelgewicht en suikergehalte veroorzaken. Sporen overleven vaak meerdere jaren in de bodem.

Ramularia

Ramularia

Als de omstandigheden gunstig zijn voor de Ramulariaschimmel kan de schade door suikerverliezen oplopen tot ruim 25%. Bij zware aantastingen lopen vlekken in elkaar over waardoor aan het eind van het seizoen hele bladdelen verdrogen. Sporen van Ramularia kunnen lang op gewasresten in de grond achterblijven.

Echte meeldauw

Echte meeldauw

In de vroegste fase van de ziekte komt echte meeldauw op afzonderlijke planten voor. Onder gunstige omstandigheden kan de schimmel zich vervolgens snel verspreiden over een heel bietenperceel. De aanwezigheid van de schimmel op het bietengewas vermindert de werking van chlorofyl in het blad en veroorzaakt daardoor opbrengstverliezen.

Roest

Roest

Een zware aantasting van roest in suikerbieten kan zorgen voor opbrengstderving. De schade wordt met name veroorzaakt door vroegtijdige uitdroging van het bietenblad. Roest komt vooral in het westen en zuidwesten van het land voor en de ziektedruk kan van jaar tot jaar sterk verschillen.

Top