BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

Granen

De graanteelt met een oppervlakte van bijna 260.000 ha is breed vertegenwoordigd in Belgïe. Als specialist biedt BASFde graantelers een breed gamma van producten aan : fungiciden, herbiciden, groeiregulatoren, en producten voor de zaadontsmetting.

Uitdagingen voor de teelt van granen

Bescherming tegen schimmelziekten

Het beschermen van granen tegen schimmelziekten is een fundamentele uitdaging voor de boer. Jaren met hoge ziektedruk vormen een bijzondere uitdaging, temeer daar verschillende schimmelziekten tegelijkertijd voorkomen. Kleine vensters met sproeitijd tijdens moeilijke weersomstandigheden vormen extra uitdagingen. Onder stressvolle omstandigheden zoals droogte speelt ook de vitaliteit van graanplanten een rol. Dit aspect moet ook worden overwogen bij het selecteren van fungiciden.

Bescherming tegen opgenomen graan

Granen hebben stabiliteit nodig totdat ze worden geoogst. Groeiregulatoren zorgen hiervoor en voorkomen het onderbrengen van alle soorten granen. Zelfs bij slecht weer worden de gewassen uniform kort gehouden. Door groeiregelaars toe te passen, zorgt de boer ervoor dat graanplanten droogtegerelateerde stresssituaties kunnen overleven en een optimale kwaliteit leveren.

Bescherming tegen onkruiden

Elk jaar moeten boeren opnieuw beslissen over de juiste strategie voor het gebruik van herbiciden. Vooral het gebruik van herbiciden in de lente moet grondig worden gepland. Vooral gewassen die vroeg zijn gezaaid zonder toepassing in de herfst, moeten zo snel mogelijk worden behandeld. Gebieden behandeld in de herfst moeten worden gecontroleerd of het effect van de herbiciden voldoende was. Elk onkruid dat opduikt, moet worden verwijderd door opnieuw te spuiten.

Nieuw !!! Simveris: de eerste barrière tegen ziekten

- In alle granen

- Alleen of in menging

- Tegen septoria, roesten, bladvlekkenziekte, witziekte, ...

Medax® Top ... De goede verzekering tegen legeren

Dubbel werkingswijze

Bruikbaar voor zaadproductie

Erkend in alle granen (behalve in zomertarwe)

xarvio Field Manager - een tool die u helpt bij de juiste beslissingen voor een goed beheer van uw bedrijf

Word een proefboer en download de xarvio Field Manager-toepassing.

Een hulpmiddel om de productie van gewassen te optimaliseren: behandel uw percelen individueel en op de optimale datum.

Gele roest en septoria gaan in wintertarwe door

Situatie van de ziekten in wintertarwe begin mei 2019: gele roest en septoria gaan door

Top