Granen

De graanteelt met een oppervlakte van bijna 260.000 ha is breed vertegenwoordigd in Belgïe. Als specialist biedt BASFde graantelers een breed gamma van producten aan : fungiciden, herbiciden, groeiregulatoren, en producten voor de zaadontsmetting.

Uitdagingen voor de teelt van granen

Bescherming tegen schimmelziekten

Het beschermen van granen tegen schimmelziekten is een fundamentele uitdaging voor de boer. Jaren met hoge ziektedruk vormen een bijzondere uitdaging, temeer daar verschillende schimmelziekten tegelijkertijd voorkomen. Kleine vensters met sproeitijd tijdens moeilijke weersomstandigheden vormen extra uitdagingen. Onder stressvolle omstandigheden zoals droogte speelt ook de vitaliteit van graanplanten een rol. Dit aspect moet ook worden overwogen bij het selecteren van fungiciden.

Bescherming tegen opgenomen graan

Granen hebben stabiliteit nodig totdat ze worden geoogst. Groeiregulatoren zorgen hiervoor en voorkomen het onderbrengen van alle soorten granen. Zelfs bij slecht weer worden de gewassen uniform kort gehouden. Door groeiregelaars toe te passen, zorgt de boer ervoor dat graanplanten droogtegerelateerde stresssituaties kunnen overleven en een optimale kwaliteit leveren.

Bescherming tegen onkruiden

Elk jaar moeten boeren opnieuw beslissen over de juiste strategie voor het gebruik van herbiciden. Vooral het gebruik van herbiciden in de lente moet grondig worden gepland. Vooral gewassen die vroeg zijn gezaaid zonder toepassing in de herfst, moeten zo snel mogelijk worden behandeld. Gebieden behandeld in de herfst moeten worden gecontroleerd of het effect van de herbiciden voldoende was. Elk onkruid dat opduikt, moet worden verwijderd door opnieuw te spuiten.

Op 1ste maart, werd door onze advisor's, in provincie Oost-Vlaanderen, septoria vastgesteld in varïeteit KWS Extase.

Tarwe was in het stadium einde uitstoeling – aar 1 cm.

Bezoek regelmatig uw teelten.

Op 14 februari, stellen onze advisor's ook, in provincie Namen, de eerste aantasting van netvlekkenziekte in gerst vast.

Bezoek regelmatig uw teelten.


- In alle granen

- Alleen of in menging

- Tegen septoria, roesten, bladvlekkenziekte, witziekte, ...

Dubbel werkingswijze

Bruikbaar voor zaadproductie

Erkend in alle granen (behalve in zomertarwe)

Word een proefboer en download de xarvio Field Manager-toepassing.

Een hulpmiddel om de productie van gewassen te optimaliseren: behandel uw percelen individueel en op de optimale datum.

Top