Tarwe

Alles weten over de gewasbescherming van tarwe: ziekten, fungiciden, herbiciden...... De eisen voor opbrengst en kwaliteit liggen hoog. Met ongeveer 200.000 ha is tarwe de meest geteelde graansoort in België. Eens de variëteit gezaaid is een uitstekende bescherming van het gewas noodzakelijk, om het opbrengstpotentieel te handhaven. De verschillende stappen van de bescherming zijn : onkruid- en ziektebestrijding, groeiregulatie en insectenbestrijding.

Ziektebestrijding

Een cruciale stap in de teelt van tarwe

Bij een onvoldoende ziektebestrijding kan het daaruit voortvloeiend opbrengstverlies, de rentabiliteit van de teelt sterk verminderen. Bij een hoge ziektedruk kan de schade die door sommige ziekten worden veroorzaakt (gele roest, bruine roest, septoria...) meer dan 4 ton per hectare bedragen.
Ziektebestrijding wordt echter steeds complexer. De aanwezigheid en het belang van de ziekten varieert zeer sterk van jaar tot jaar en de verantwoordelijke schimmels worden vaak resistent tegen voordien zeer doeltreffende fungiciden of omzeilen de resistentie van de variëteiten. Een goede ziektebestrijdingsstrategie moet dus worden uitgewerkt.


Onkruidbestrijding

Een cruciale stap in granen

De granen zijn heel gevoelig voor onkruidconcurrentie.
Volgende onkruiden komen het meest voor in tarwe:

  • grassen: duist en windhalm en in bepaalde streken straatgras
  • tweezaadlobbigen: kleefkruid, kamille, vogelmuur, klaproos, ereprijssoorten, dovenetel en akkerviooltje.

Zoals bij alle granen moet ook bij tarwe de prioriteit gelegd worden op de grassenbestrijding.

Groeiregulatie

Het voorkomen van legeren

De gevolgen van legering kunnen belangrijk zijn. Tarwe beschermen tegen legering is dus een “must” om de rentabiliteit van de teelt te waarborgen.
In die zin moet elke beslissing goed doordacht zijn: de keuze van de groeiregulator moet in functie van het ontwikkelingsstadium van de teelt en de weersomstandigheden gedaan worden.

Om de legering te verhinderen moet de keuze van de groeiregulator en zijn positionering goed doordacht zijn.

Insectenbestrijding

Bestrijding van schadelijke insecten

Waakzaamheid vanaf de opkomst tot de aarvulling

Tarwe wordt tIjdens de groei bedreigd door schadelijke organismen die de opbrengst sterk kunnen in gevar brengen. Daarom is het belangrijk om een duurzame controle van de insectenpopulatie uit te oefenen. Dit gebeurt via een opvolging van de percelen tijdens de belangrijkste stadia van de insectencycli, het respecteren van de schadedrempels en het gebruik van aangepaste insecticiden.
De belangrijkste schadelijke insecten zijn bladluizen, graanhaantjes (Lema), oranje tarwegalmug en tarwestengelgalmug, mineervliegen en de smalle graanvliegen.

Zaadontsmetting

Gezonde granen dankzij gezonde zaden

De zaadbehandeling is onontbeerlijk om de ziekten te bestrijden die door de zaden overgedragen worden en om de jonge planten te beschermen tegen de parasieten, die van nature in de grond aanwezig zijn.
De zaadbehandeling beschermt zo het potentieel van het gewas vanaf het begin van de groei. In tarwe bestaat die hoofdzakelijk uit de vroege bestrijding van de ziekten die door de zaden overgedragen worden. Dankzij de zaadbehandeling met Kinto® Duo op basis van triticonazool en prochloraz wordt deze doelstelling bereikt.

 Agricultural Solutions BASF

Agricultural Solutions BASF

BASF Belgium Coordination Center Business Belux

Agricultural Solutions

xarvio Field Manager - een tool die u helpt bij de juiste beslissingen voor een goed beheer van uw bedrijf

Word een proefboer en download de xarvio Field Manager-toepassing.

Een hulpmiddel om de productie van gewassen te optimaliseren: behandel uw percelen individueel en op de optimale datum.

xarvio Field Manager

Weersvoorspelling

Hier vindt u het meest actuele weerbericht met 9-daagse weersvoorspelling, bodemtemperatuur, regenval, wind, uren zonneschijn en vochtigheid in de loop van de tijd.

Lees meer
Top