Maïs

Dat maïs in België intussen is uitgegroeid tot de teelt met het grootste areaal kan men duidelijk opmaken uit de jaarlijkse tellingen. De laatste jaren werden inderdaad telkens 240000 à 250000 ha maïs uitgezaaid, waarvan ongeveer 75% op het grondgebied van Vlaanderen. Sinds jaren heeft BASF steeds veel belang gehecht aan het ontwikkelen van goede onkruidbestrijdingsmiddelen in deze teelt. Naast de gekende bodemherbiciden Frontier® Elite, Stomp® Aqua en Akris® worden ook de contactproducten Callam®, Frisk® en Piorun® sterk gewaardeerd voor hun uitstekende werking tegen haagwinde en als booster van het schema, zeker wanneer er terbuthylazine-vrij wordt gewerkt.

Hoe onkruiden degelijk bestrijden in maïs ?

De onkruidbestrijding in maïs is de laatste jaren heel wat ingewikkelder geworden. Zo wordt veel maïs in monocultuur geteeld wat de ontwikkeling van lastige onkruidpopulaties in de hand heeft gewerkt. Onder deze lastige onkruiden verstaan we: onkruidgiersten, knolcyperus en haagwinden. Het wegvallen en beperken van enkele krachtige herbiciden maken de onkruidbestrijding enkel nog complexer.

Uit studies is gebleken dat de maïs het gevoeligste is voor onkruiden tussen 2 en 4 weken na de opkomst, dit is ongeveer rond het 4 tot 6 bladstadium. De onkruiden kunnen door hun concurrentie voor water en voedingsstoffen zorgen voor opbrengstderving van maïs van 20 % en meer.

De voorbije jaren is er ook een verschuiving in de onkruidpopulatie opgetreden. Vooral in de lichtere gronden is er een duidelijke toename van de druk van onkruidgiersten.

Een overzicht van deze verschuiving werd enkele jaren geleden gepresenteerd door Prof dr. ir. Benny De Cauwer van de Universiteit Gent (De nieuwe onkruidgiersten in België) op een door BASF georganiseerde studiedag.

Hij heeft ook een determinatietabel opgesteld om deze onkruidgiersten te kunnen herkennen, wat van belang is voor de bestrijding.

Deze grassen kunnen enorme concurrentie voor de maïs betekenen. Hanenpoot kan bv 60 tot 80% van de beschikbare stikstof uit de bodem opnemen. Bij een aanwezigheid van 100 hanenpootplanten per m2 kan dit leiden tot 18% opbrengstverlies voor de maïs.

Daarenboven krijgen we op steeds meer percelen te maken met de probleemonkruiden knolcyperus en haagwinde. Deze onkruiden vragen elk een aangepaste en doordachte aanpak.

Onkruidbestrijding in vooropkomst

In heel wat situaties kan een vooropkomst een absolute meerwaarde betekenen. In het geval van knolcyperus of gierstgrassen betekent een vooropkomst zelfs een must!

Onder gunstige omstandigheden kan men met enkel een voor-opkomst al een uitstekend resultaat bekomen.

Dit is zeker het geval wanneer het geen superdroog voorjaar is en de behandeling kan gebeuren op een egaal bewerkte en bezakte grond.

Op deze manier wordt elke vorm van onkruidconcurrentie vanaf het begin vermeden en kunnen de jonge maïskiemplantjes ongehinderd ontwikkelen. In andere gevallen geeft een vooropkomst u meer flexibiliteit tijdens de drukke periode waarin de na-opkomt bij maïs normalerwijs gebeurt

Voor deze vooropkomsttoepassingen kan gekozen worden tussen:

Frontier®Elite (1-1,4 l/ha) + Stomp® Aqua (2-2,5 l/ha)

Akris®(2,5-3 l/ha) + Stomp® Aqua (2-2,5 l/ha)

Indien u te maken heeft met knolcyperus of onkruidgiersten raden wij u sterk aan te werken met een vooropkomsttoepassing in combinatie met een na-opkomstschema.

Ook in de strijd tegen haagwinde kan een vooropkomst een meerwaarde bieden: door een vooropkomst kan men de na-opkomst verschuiven naar een later tijdstip, wanneer de haagwinde het ideale bestrijdingsstadium (>20cm) heeft bereikt.

Onkruidbestrijding in na-opkomst

Veruit het grootste deel van het maïsareaal wordt behandeld tegen onkruiden in na-opkomst, al dan niet voorafgegaan door een vooropkomst.

Hiervoor worden meermaals complexe mengsels van herbiciden gebruikt afhankelijk van de aanwezige onkruiden. Zo’n mengsel bestaat klassiek uit een aantal bouwstenen:

  • één of twee contactmiddel(en) voor het afdoden van de bovenstaande onkruiden
  • een bodemmiddel voor de nawerking tot het sluiten van de rijen
  • specifiek grassenproduct op basis van bv. nicosulfuron
  • Rekening houdend met de beperkingen: Een middel op basis van de actieve stof terbuthylazine (kan vervat zitten in het contactmiddel of in het bodemmiddel).
  • Daar waar niet kan gewerkt worden met terbuthylazine, voegt men een versterker toe aan het mengsel.

Deze complexe behandeling in na-opkomst wordt best uitgevoerd in het stadium 3-5 blad van de maïs, wanneer de onkruiden nog niet te groot zijn.

Voor de na-opkomstbehandeling heeft BASF naast de bodemherbiciden Akris®(dat terbuthylazin bevat) en Frontier® Elite ook nog de contactherbiciden en versterkers Callam®, Frisk®en Piorun®.

Zoals bij de vooropkomst beschreven zorgen Akris®en Frontier® Elite voor een uitstekende nawerking tot wanneer de maïsplanten de bodem van het licht afsluiten.

De contactherbiciden Callam®, Frisk®en Piorun®kunnen toegevoegd worden aan de na-opkomstbehandeling als versterker tegen verschillende breedbladige onkruiden zoals haagwinde, kamille, melganzenvoet...melganzenvoet...

Frontier® Elite Onmisbaar !

Tegen gierstgrassen en éénjarige dicotyle onkruiden

Voor een lange nawerking

Ter versterking van de contactherbiciden

Callam® Dé versneller van uw maïsschema

Werkt zeer snel tegen dicotylen

Verbreedt het werkingsspectrum

Bestrijdt haagwinde

xarvio Field Manager - een tool die u helpt bij de juiste beslissingen voor een goed beheer van uw bedrijf

Word een proefboer en download de xarvio Field Manager-toepassing.

Een hulpmiddel om de productie van gewassen te optimaliseren: behandel uw percelen individueel en op de optimale datum.

xarvio Field Manager

Weersvoorspelling

Hier vindt u het meest actuele weerbericht met 9-daagse weersvoorspelling, bodemtemperatuur, regenval, wind, uren zonneschijn en vochtigheid in de loop van de tijd.

Lees meer

IRONMAX PRO

Uitstekend tegen naaktslakken in alle teelten

Zeer snelle werking

Toegelaten voor biologische bestrijding

Meer weten
Top