Product stewardship

BASF hecht sterke waarde aan verantwoordelijk en ethisch gebruik van onze gewasbeschermingsmiddelen gedurende de hele levenscyclus van het product – vanaf onderzoek en ontwikkeling, het juiste gebruik tot en met de verwerking van resten en leeg verpakkingsmateriaal.

BASF Crop Protection heeft een tool ontwikkeld waarbij met behulp van de hiernaast afgebeelde kaart van België aangegeven wordt waar geen Basagran SG - Corum kan gebruikt worden.

Dit is een nuttig hulpmiddel voor het gebruik van Basagran SG-Corum. Zie verder onder Basagran SG - Corum gebruik

Het herbicide metazachloor wordt gebruikt in voor-opkomst en na-opkomst ter bestrijding van onkruiden (veel grassen en breedbladigen) in koolzaad en in een ganse reeks groenten.

Het toepassen van de goede landbouwpraktijken bij de landbouwers is essentiëel om deze oplossing te kunnen behouden.

Marktleiders uit de landbouwsector bundelen de krachten om de technologie van het ‘closed transfer systeem’ in te voeren voor Europese landbouwers

Top