BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

Revysol® in granen

Vraag, gratis, een Revysol pet

Stuur een e-mail naar: agro-be@basf.com.

Om uw verzoek te kunnen valideren, vragen wij u in de e-mail uw naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats en GSM nummer te vermelden.

Wij sturen u graag, zolang de vooraad strekt, zo snel mogelijk, uw Revysol pet toe.

Om te weten hoe BASF omgaat met uw persoonlijke gegevens, kunt u terecht op https://www.agro.basf.be/nl/Data-Privacy.html.

Graantelers kozen voor de nieuwe fungiciden op basis van Revysol® en ze hadden gelijk !

Alle proefresultaten bevestigen de hoge werkingsgraad van de fungiciden op basis van Revysol® met beter beschermde enproductievere granen als gevolg.

Kies voor een fungicide op basis van Revysol® voor de bescherming van de laatste blaadjes in wintergerst !

Fungiciden op basis van Revysol® hebben ook hun meerwaarde in gerst bewezen met als voordelen: goede beschermingvan de laatste blaadjes, een gezonde afrijping en hoge opbrengsten.

Graantelers kozen voor de nieuwe fungiciden op basis van Revysol® en ze hadden gelijk !

De fungiciden op basis van Revysol® werden op grote schaal gebruikt in 2021 en hebben meteen al hun grote interesse bewezen voor de ziektebestrijding in granen.

Proef BASF – Obaix 2021
Wintertarwe (variëteit Bergamo)
Aanwezige ziekten : voornamelijk septoria en blad fusarium.
Behandelde percelen : schema op basis van triazool voor de eerste behandeling en van SDHI-triazool voor de tweede.
T1 op 11/05/2021 in het stadium derde knoop (BBCH 33)
T2 op 11/06/2021 in het stadium aarvorming (BBCH 55-59)
Foto’s genomen op 29/06/2021.
Opbrengst in onbehandeld: 8.251 kg/ha

BASF proef – Obaix 2021 - Wintertarwe ( variëteit Bergamo )

Revysol® is het door BASF gedeponeerd handelsmerk voor de werkzame stof mefentrifluconazool, de nieuwe generatietriazolen die een gunstig toxicologisch en milieu profiel combineert met een uitstekende werking tegen de belangrijkste bladziekten. Fungiciden op basis van Revysol® onderscheiden zich doorhun curativiteit, nawerking en de bestrijding van ziektestammendie minder gevoelig geworden zijn voor de huidige fungiciden.

Zo is Revysol® de revolutie in de ziektebestrijding en biedt, in tarwe, de volgende voordelen :

• werkt tegen alle septoria-stammen

• combineert de beste septoria-bestrijding onder de triazolen meteen uitstekende werking tegen de andere belangrijke bladziekten

• beschermt beter de SDHI’s tegen het risico op verminderdewerking ten gevolge van resistentie-ontwikkeling

• zorgt voor de curativiteit en duurwerking die noodzakelijk zijnvoor de bescherming van het laatste en voorlaatste blad

• overtreft in combinatie met Xemium®* de oude SDHI-referenties,in werking en opbrengst, tegen septoria zonder toegevingen tedoen op vlak van roestbestrijding.

* Xemium® gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof fluxapyroxad ( SDHI ).

Een nieuwe molecule

De erkenning van een nieuwe molecule binnen de fungiciden is in deze huidige situatie dan ook fantastisch nieuws. Vooral omdat het een nieuw triazool betreft, een essentiële chemische familie.

Revysol®, gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool, is de nieuwe generatie triazolen die een gunstig profiel qua toxicologie en milieu combineert met een uitstekende werking tegen de belangrijkste bladziekten (septoria, roesten, ramularia ...). Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking, doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammen die minder gevoelig geworden zijn tegenover huidige fungiciden. Vijf producten op basis van mefentrifluconazool (Revysol®) zijn reeds erkend in granen in België.

Waarom is Revysol® zo uniek ?

Flexi-power

Revysol®-moleculen kunnen verschillende vormen aannemen die op een “haak” lijken. Dankzij deze flexibele “haak” verbindt Revysol® zich tot 100 keer krachtiger aan het doel-enzyme ( C14-demethylase ) dan conventionele triazool-fungiciden – vooral waar mutaties van de doel-site zich ontwikkeld hebben – met een betere werking als resultaat.

Een uitstekende curatieve werking

Na de toepassing is Revysol® snel door het blad opgenomen. Dit verklaart het krachtige en onmiddellijke curatieve effect tegen meerdere schimmels van economisch belang.

Een langdurige bescherming

Eens opgenomen vormen de Revysol®-moleculen reservoirs binnen het blad. Deze zorgen voor een continue afgifte en een geleidelijke verspreiding van de actieve stof voor een uitstekende curatieve werking en een langdurige bescherming.

Méér dan een vervangoplossing, een ware Revylutie

Robuust

Een breed werkingsspectrum ook tegen aangepaste stammen

Makkelijk

Revysol® biedt een breder spuitvenster wat hetjuiste tijdstip van behandelen vergemakkelijkt.

Betrouwbaar

Zelfs bij regen, koele temperaturen ofhoge UV-straling.

Revysol in beeld

Persartikels

Grote verandering in de ziektebestrijding in granen!

Revysol®, de nieuwe generatie triazolen, nu beschikbaar!

Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking,doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammendie minder gevoelig geworden zijn tegenover huidige fungiciden.

De Revylutie is op komst!

De nieuwe actieve stof van BASF is in aantocht. Revysol®, BASF handelsmerkt voor de actieve stof mefentrifluconazool, is een innovatief fungicide met uitzonderlijke kwaliteiten. Lenvyor®, 1ste product van het gamma, is nu erkend!

De pers spreekt over Revysol en de proeven!

"BASF komt met nieuwe triazole voor graan

Deze triazole is - na de introductie van prothioconazool 13 jaar geleden - de eerste triazole die nieuw op de markt komt."

P. Dieleman, journalist Boer & Tuinder

Men praat over Revysol in de pers

De Revysol-fungiciden van BASF kregen dit jaar ook erkenningen in aardappelen en bieten. Er zijn hier 3 handelsnamen: Belanty, Dynergy en Velary.

De Revysol-middelen behoren tot een nieuwe generatie triazolen die door de specifieke haakvorm van de moleculen sneller en beter hechten op moeilijke schimmelstammen. Ze zijn weinig onderhevig aan veel neerslag of aan UV-straling (fel zonlicht).

Landbouwleven 30/6/22

Revysol: ontdek onze brochure

Vanaf nu mogen twee bijna onmisbare moleculen, epoxiconazool en chloorthalonil, niet meer gebruikt worden met als gevolg de onmiddellijke intrekking van 35 veelgebruikte fungiciden.

In deze moeilijke context zijn wij blij de komst van Revysol® aan te kondigen, de nieuwe generatie triazool. Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking, doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammen die minder gevoelig tegenover huidige fungiciden geworden zijn.

Top