BASF Agricultural Solutions Belgium
Agricultural Solutions

Graanfungiciden op basis van Revysol® : Méér dan een oplossing, een ware Revylutie.

Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking, doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammen die minder gevoelig geworden zijn tegenover huidige fungiciden. Vijf producten op basis van mefentrifluconazool (Revysol®) zijn reeds erkend in granen in België: Balaya®, Lenvyor®, Revystar® Gold, Revytrex®, Verydor®. Revysol®, gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool, is de nieuwe generatie triazolen die een gunstig profiel qua toxicologie en milieu combineert met een uitstekende werking tegen de belangrijkste bladziekten (septoria, roesten, ramularia ...).

Vraag, gratis, een paar veiligheidshandschoenen

Stuur een e-mail naar: agro-be@basf.com.

Om uw verzoek te kunnen valideren, vragen wij u in de e-mail uw naam, voornaam, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, GSM nummer en de gewassen die u teelt (naam en ha) te vermelden.

Wij sturen u graag, zolang de vooraad strekt, zo snel mogelijk, een paar veiligheidshandschoenen toe.

Om te weten hoe BASF omgaat met uw persoonlijke gegevens, kunt u terecht op https://www.agro.basf.be/nl/Data-Privacy.html.

Gerstbescherming : houd rekening met netvlekkenziekte en ramularia bij het kiezen van het fungicide !

Netvlekkenziekte en ramularia zijn een bedreiging voor de gerstteelt. Het opbrengstverlies veroorzaakt door deze ziekten kan gaan tot 40% voor netvlekkenziekte en één ton voor ramularia.

Actualiteit uit de velden

Wintertarwe: septoria vastgesteld in Oost-Vlaanderen

Op 1ste maart, werd door onze advisor's, in provincie Oost-Vlaanderen, septoria vastgesteld in varïeteit KWS Extase.

Tarwe was in het stadium einde uitstoeling – aar 1 cm.

Bezoek regelmatig uw teelten.

Gerst: aantasting netvlekkenziekte ook in provincie Namen vastgesteld

Op 14 februari, stellen onze advisor's ook, in provincie Namen, de eerste aantasting van netvlekkenziekte in gerst vast.

Bezoek regelmatig uw teelten.


Wintertarwe : eerste symptomen van gele roest

Op 10 februari, krijgen we het bericht dat de eerste symptomen van gele roest in provincie Henegouwen zichtbaar zijn.

Bezoek regelmatig uw teelten.


Gerst: aantasting netvlekkenziekte

Op 10 februari, stellen we eerste aantasting van netvlekkenziekte in Henegouwen vast.

Bezoek regelmatig uw teelten.


Revysol in beeld

Méér dan een vervangoplossing, een ware Revylutie

Robuust

Een breed werkingsspectrum ook tegen aangepaste stammen

Makkelijk

Revysol® biedt een breder spuitvenster wat hetjuiste tijdstip van behandelen vergemakkelijkt.

Betrouwbaar

Zelfs bij regen, koele temperaturen ofhoge UV-straling.

Waarom is Revysol® zo uniek ?

Flexi-power

Revysol®-moleculen kunnen verschillende vormen aannemen die op een “haak” lijken. Dankzij deze flexibele “haak” verbindt Revysol® zich tot 100 keer krachtiger aan het doel-enzyme ( C14-demethylase ) dan conventionele triazool-fungiciden – vooral waar mutaties van de doel-site zich ontwikkeld hebben – met een betere werking als resultaat.

Een uitstekende curatieve werking

Na de toepassing is Revysol® snel door het blad opgenomen. Dit verklaart het krachtige en onmiddellijke curatieve effect tegen meerdere schimmels van economisch belang.

Een langdurige bescherming

Eens opgenomen vormen de Revysol®-moleculen reservoirs binnen het blad. Deze zorgen voor een continue afgifte en een geleidelijke verspreiding van de actieve stof voor een uitstekende curatieve werking en een langdurige bescherming.

Persartikels

De pers spreekt over de BASF demoproeven en de uitbreiding van de Revysol-middelen!

"Het BASF-platform is vooral een uitstalraamvoor fungiciden op basis van Revysol, de nieuwste generatie triazolen. Vorig jaar werden ze gelanceerd in granen en dit jaar is er een nieuw productassortiment, in aardappelen ter bestrijding van alternaria en in suikerbieten om cercospora, roest, echte meeldauw en ramularia te bestrijden." T. Decoster (journalist Landbouwleven)

Graantelers kozen voor de nieuwe fungiciden op basis van Revysol® en ze hadden gelijk !

Alle proefresultaten bevestigen de hoge werkingsgraad van de fungiciden op basis van Revysol® met beter beschermde enproductievere granen als gevolg.

Kies voor een fungicide op basis van Revysol® voor de bescherming van de laatste blaadjes in wintergerst !

Fungiciden op basis van Revysol® hebben ook hun meerwaarde in gerst bewezen met als voordelen: goede beschermingvan de laatste blaadjes, een gezonde afrijping en hoge opbrengsten.

Men praat over Revysol in de pers

De Revysol-fungiciden van BASF kregen dit jaar ook erkenningen in aardappelen en bieten. Er zijn hier 3 handelsnamen: Belanty, Dynergy en Velary.

De Revysol-middelen behoren tot een nieuwe generatie triazolen die door de specifieke haakvorm van de moleculen sneller en beter hechten op moeilijke schimmelstammen. Ze zijn weinig onderhevig aan veel neerslag of aan UV-straling (fel zonlicht).

Landbouwleven 30/6/22

Grote verandering in de ziektebestrijding in granen!

Revysol®, de nieuwe generatie triazolen, nu beschikbaar!

Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking,doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammendie minder gevoelig geworden zijn tegenover huidige fungiciden.

De pers spreekt over Revysol en de proeven!

"BASF komt met nieuwe triazole voor graan

Deze triazole is - na de introductie van prothioconazool 13 jaar geleden - de eerste triazole die nieuw op de markt komt."

P. Dieleman, journalist Boer & Tuinder

De Revylutie is op komst!

De nieuwe actieve stof van BASF is in aantocht. Revysol®, BASF handelsmerkt voor de actieve stof mefentrifluconazool, is een innovatief fungicide met uitzonderlijke kwaliteiten. Lenvyor®, 1ste product van het gamma, is nu erkend!

Revysol: ontdek onze brochure

Vanaf nu mogen twee bijna onmisbare moleculen, epoxiconazool en chloorthalonil, niet meer gebruikt worden met als gevolg de onmiddellijke intrekking van 35 veelgebruikte fungiciden.

In deze moeilijke context zijn wij blij de komst van Revysol® aan te kondigen, de nieuwe generatie triazool. Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking, doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammen die minder gevoelig tegenover huidige fungiciden geworden zijn.

Weersvoorspelling

Hier vindt u het meest actuele weerbericht met 9-daagse weersvoorspelling, bodemtemperatuur, regenval, wind, uren zonneschijn en vochtigheid in de loop van de tijd.

Top