Revysol ®: méér dan een oplossing, een ware Revylutie

Sinds 2021 mogen twee molecules die bijna onmisbaar zijn in granen, epoxiconazool en chloorthalonil, niet meer worden gebruikt.

Vanaf 2022 zal het gebruik van mancozeb verboden zijn. Deze molecule, die op grote schaal in aardappelen wordt gebruikt, was nodig voor de bestrijding van Alternaria.

Al deze molecules zijn gelukkig vervangen door de nieuwe generatie triazolen: Revysol ®.

Met Mavor® brengt BASF een nieuw fungicide voor de fruitteelt op de markt. Actieve stof mefentrifluconazool behoort tot de groep van DMIs (triazolen) en kan zowel preventief als curatief worden toegepast. Mavor® is een vloeibare SC-formulering die goed regenvast en UVbestendig is, en temperatuuronafhankelijk werkt.

Een nieuwe molecule

De erkenning van een nieuwe molecule binnen de fungiciden is in deze huidige situatie dan ook fantastisch nieuws. Vooral omdat het een nieuw triazool betreft, een essentiële chemische familie.

Revysol®, gedeponeerd handelsmerk BASF voor de werkzame stof mefentrifluconazool, is de nieuwe generatie triazolen die een gunstig profiel qua toxicologie en milieu combineert met een uitstekende werking tegen de essentiële chemische familie.

Revysol® onderscheidt zich door zijn curativiteit, zijn persistentie, zijn doeltreffendheid en zijn bestrijding van stammen van septoria ramularia of alternaria die minder gevoelig zijn geworden voor de huidige fungiciden.

In België zijn al acht producten op basis van mefentrifluconazool (Revysol® ) goedgekeurd, waaronder vijf specifiek voor granen.

Waarom is Revysol® zo uniek ?

Revysol®-moleculen kunnen verschillende vormen aannemen die op een “haak” lijken. Dankzij deze flexibele “haak” verbindt Revysol® zich tot 100 keer krachtiger aan het doel-enzyme ( C14-demethylase ) dan conventionele triazool-fungiciden – vooral waar mutaties van de doel-site zich ontwikkeld hebben – met een betere werking als resultaat.

Na de toepassing is Revysol® snel door het blad opgenomen. Dit verklaart het krachtige en onmiddellijke curatieve effect tegen meerdere schimmels van economisch belang.

Eens opgenomen vormen de Revysol®-moleculen reservoirs binnen het blad. Deze zorgen voor een continue afgifte en een geleidelijke verspreiding van de actieve stof voor een uitstekende curatieve werking en een langdurige bescherming.

Revysol® producten

Gelieve op onderstaande link te klikken om het aanvraag formulier in te vullen.

Wij sturen u graag, zolang de vooraad strekt, zo snel mogelijk, een paar veiligheidshandschoenen toe.

Om te weten hoe BASF omgaat met uw persoonlijke gegevens, kunt u terecht op https://www.agro.basf.be/nl/Data-Privacy.html.

Netvlekkenziekte en ramularia zijn een bedreiging voor de gerstteelt. Het opbrengstverlies veroorzaakt door deze ziekten kan gaan tot 40% voor netvlekkenziekte en één ton voor ramularia.

Ontdek hier Revysol® in granen. En lees hoe deze nieuwe generatie triazool. Revysol® zich onderscheidt zich door zijn curativiteit, nawerking, doeltreffendheid en werking op septoria- en ramularia-stammen die minder gevoelig tegenover huidige fungiciden geworden zijn.

Top