Revysol® in aardappelen

Een nieuwe generatie triazool

Ons nieuwe fungicide is op basis van 75 g/L mefentrifluconazool. Het is een innovatieve nieuwe actieve stof van BASF, bekend onder de merknaam Revysol®, de nieuwe generatie triazolen die uitstekende prestaties combineert met een gunstig profiel qua toxicologie en milieu.

Revysol® is zeer werkzaam tegen de verschillende Alternaria-soorten in aardappelen dankzij de intrinsieke kwaliteiten van de actieve stof en een unieke formulering op basis van een multifunctionele uitvloeier.

Na de intrekking van mancozeb zijn er nog slechts 3 werkingsmechanismen over voor de bestrijding van Alternaria in aardappelen : triazolen, strobilurines en SDHI. Momenteel spelen triazolen een belangrijke rol, aangezien zij de enige chemische familie zijn waarvoor tot op heden geen resistente Alternaria-stammen zijn gedetecteerd. Vandaar het belang van Revysol® als een nieuwe oplossing om de vitaliteit van het aardappelgewas zo lang mogelijk te behouden.

  • Uitstekende bladbescherming tegen Alternaria
  • Nieuwe generatie triazool
  • Weersonafhankelijk
  • Gunstig milieuprofiel

Uitstekende bladbescherming

De fungicide op basis van Revysol® biedt een uitstekende bescherming tegen Alternaria in vergelijking met andere producten.

Dankzij de kwaliteiten van deze nieuwe actieve stof blijft het gewas langer groen, waardoor het vegetatieve potentieel maximaal kan worden benut.

Langere nawerking

Uit de resultaten blijkt dat de fungicide met Revysol® meer persistent is.

Deze eigenschap beperkt het risico op de ontwikkeling van Alternaria en biedt extra zekerheid in het geval dat een behandeling om klimatologische redenen moet worden uitgesteld

Weersonafhankelijk

Het product geformuleerd met Revysol® behoudt zijn doeltreffendheid wanneer het gewas wordt blootgesteld aan atypische weersomstandigheden, zoals intense en regelmatige neerslag of hoge en lage temperaturen.

Zelfs bij blootstelling aan intense UV-straling wordt de actieve stof van Revysol® minder snel afgebroken.

Meeropbrengst

Dankzij de uitstekende bladbescherming en de persistentie van de werking, zorgt dit fungicide met Revysol® voor een gezonder gewas aan het einde van het seizoen wat zich uiteraard vertaalt in een hogere opbrengst.

Advies en gebruik

Revysol® wordt toegepast aan 1,25 l/ha en maximaal 3 keer per seizoen. Het is raadzaam om preventief te behandelen vóór het verschijnen van de eerste symptomen en om de ontwikkeling van resistente stammen te beperken

Om dezelfde reden is het ook belangrijk om alternatieve werkingsmechanismen te gebruiken. Om een optimale bescherming te garanderen, wordt aanbevolen om te beginnen met het best werkend product, Revysol®.

Aardappelschema

  • Uitstekende bladbescherming tegen Alternaria
  • Lange nawerking
  • Weersonafhankelijk
  • Significante opbrengstverhoging

Brochure

Ons nieuwe fungicide is op basis van 75 g/L mefentrifluconazool. Het is een innovatieve nieuwe actieve stof van BASF, bekend onder de merknaam Revysol®, de nieuwe generatie triazolen die uitstekende prestaties combineert met een gunstig profiel qua toxicologie en milieu.

Revysol® in beeld

Persartikels

De Revysol-fungiciden van BASF kregen dit jaar ook erkenningen in aardappelen en bieten. Er zijn hier 3 handelsnamen: Belanty, Dynergy en Velary.

De Revysol-middelen behoren tot een nieuwe generatie triazolen die door de specifieke haakvorm van de moleculen sneller en beter hechten op moeilijke schimmelstammen. Ze zijn weinig onderhevig aan veel neerslag of aan UV-straling (fel zonlicht).

Landbouwleven 30/6/22

Revysol® producten in aardappelen

Top