Op zoek naar een MSDS? Zoek alle MSDS-productinformatie/etiketten van BASF

Hier vindt u de veiligheidfiches, productinformatie en etiketten. De product leaflets bevatten informatie maar voor het gebruik van het product moeten de aanwijzingen op het etiket gevolgd worden.

Voor de laatste update van de erkende toepassingen van onze producten, verwijzen wij u naar de erkenningsactes op Fytoweb.

Naast de op het etiket vermelde bufferzones, zijn er ook regionale bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de breedste bufferzone.

Onze msds fiches zijn eveneens beschikbaar op Phytotrans ( http://www.phytotrans.be )

Producten Etiket Product info MSDS
Top